plaatje latour
Monday 12 May 2014
Beyond Belief - Forms of Knowledge Proper to Religious Beings
plaatje de swaan
Dinsdag 20 mei 2014
Hoe kon het gebeuren? Over massamoord in de 20e eeuw
plaatje rees
Wednesday 4 June 2014
From Mars to the Multiverse