Boekpresentatie
De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950
Klaas van Berkel
Datum: 
donderdag 21 april 2005 - 14:45
Locatie: 

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het boek Academische llusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 door Klaas van Berkel.

joomla_id: 
557
Studentendiscussiecafé
Over de (on)macht van de consument
Felix Meurders, Renzo Veenstra, Dr.Wander Jager, Freek Vosjan
Datum: 
donderdag 14 april 2005 - 13:30
Locatie: 

Kinderarbeid, milieuverontreiniging, dierproeven, uitbuiting… Vaak weten we niet hoe producten die we kopen tot stand zijn gekomen. En weten we dat wel, dan weerhoudt het er ons niet van deze goederen toch te kopen. We wijzen deze praktijken af, maar zijn niet bereid er zelf iets tegen te doen.

joomla_id: 
575
Everything you always wanted to know about...
Prof.dr. Erik Krabbe
Datum: 
maandag 11 april 2005 - 13:15
Locatie: 

Omstreeks 1900 werden grote vorderingen gemaakt in het grondslagenonderzoek van de wiskunde. Tegelijk ontstond er een crisis door het optreden van paradoxen. Kun je een systeem maken waarmee alle wiskundige waarheden (en geen onwaarheden) kunnen worden bewezen?

joomla_id: 
548
DwarsDiep debat
Over noodhulp na de tsunamiramp
Georg Frerks, Liesbeth Heyse, Linda Polman, Bert de Boer
Datum: 
donderdag 7 april 2005 - 12:15
Locatie: 

De tsunami die tweede kerstdag Zuid-Azië overspoelde bracht wereldwijd enorme hulpstromen op gang. Terwijl regeringen in eerste instantie niet wisten wat te doen, kwamen talloze burgers direct in actie. Opgepept door een internationaal mediaoffensief zamelden zij geld en goederen in.

joomla_id: 
585
Hanze Lezing
Jeroen Smit
Datum: 
maandag 4 april 2005 - 12:30
Locatie: 

Februari 2003 stort het Ahold-imperium ineen. Onderzoeksjournalist Jeroen Smit maakte een reconstructie van dit debacle. In zijn boek ‘Het drama Ahold’ gaat hij op zoek naar de achtergronden en oorzaken van het in elkaar klappen van het Ahold-concern en de val van topman Cees van der Hoeven.

joomla_id: 
586
DwarsDiep debat
Suburbia in Grunn
Harm Naaijer, Jan Winsemius, Wilco Huyink, Ivan Nio, Marcel Musch ea.
Datum: 
vrijdag 1 april 2005 - 12:45
Locatie: 

Iedere stad, Groningen zeker, is gebaat bij meer inwoners. Veel steden, Groningen ook, missen huizen voor de beter gesitueerden.

joomla_id: 
587
Datum: 
woensdag 23 maart 2005 - 11:00
Locatie: 

Emotions shape our mental and social lives. However, moral philosophy paid scant attention to emotions and found it hard to judge them. Are they simply animal energies or impulses with no connection to our thoughts? And are they therefore morally irrelevant?

joomla_id: 
568
Johann Bernoulli Lecture
Symmetries, principle of sufficient reason and ambiguity
Jean-Pierre Ramis
Datum: 
dinsdag 22 maart 2005 - 10:45
Locatie: 

Symmetry is a concept which functions in almost any science. In this lecture the focus is on its importance in mathematics and physics. Imagine a square. You can turn it 90° and find the same square again. We say that the square has rotational symmetry.

joomla_id: 
567
Nut en nadeel van een historische canon
Thomas von der Dunk, Bas Heijne, Dick de Boer, Ineke Velduis-Meester
Datum: 
vrijdag 18 maart 2005 - 11:45
Locatie: 

Hoewel het vak geschiedenis zich in ons onderwijs maar amper zeker weet, was de belangstelling voor ons verleden nog nooit zo groot.

joomla_id: 
588
Spartacus | Che Guevara | Karel de Grote | John F. Kennedy e.a.
Datum: 
dinsdag 15 maart 2005 - 15:15
Locatie: 

Het verleden is vergeven van helden, heldendaden en heldenverering. Echte helden hebben een standbeeld, staan op straatnaambordjes en hun geboortehuis is een bedevaartsoord. Hun leven wordt verfilmd of is onderwerp van opera’s en toneelstukken.

joomla_id: 
563

Pagina's