Skip to main content

Archive

Jan Kuitenbrouwer
Hoe de mens het internet de baas blijft
Nederlands

Wat registreren de internetgiganten eigenlijk allemaal over ons en wat doen zij met die data?

Auke Hulst: Zwemmen in brak water
Auke Hulst
Landschap als decor, actor en metafoor
Nederlands

Van de alledaagse landschappen in ‘gangbare’ literatuur, tot de verzonnen werelden van science fiction en fantasy, van verstedelijkte gebieden tot de wildste natuur, het landsch

Christophe Brochard
Evolution in the urban jungle
English

In the wake of the world's most successful animal species, humans, many animals and plants have expanded their habitat to the city.

Christophe Brochard
Evolutie in de stadsjungle
Nederlands

In het kielzog van ’s werelds meest succesvolle diersoort, de mens, hebben veel dieren en planten hun leefgebied naar de stad uitgebreid.

Charles C. Mann
Two Dueling Visions on the Future of Our Planet
English

In forty years, Earth’s population will reach ten billion. Can our world support that? What kind of world will it be?

Laura van Geest
Nederlands

De dreiging van een mondiale handelsoorlog, de aanstaande Brexit en het America First-optreden van Donald Trump illustreren dat de economische grenzen tussen landen weer meer ge