Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

De drieteenstrandloper

Een Groenlander in Afrika
Jeroen Reneerkens en Koos Dijksterhuis

Als je op het strand wandelt, dribbelen ze voor je uit, tot ze ineens terugsnorren. Drieteenstrandlopers zijn gezelligheidsdieren.

’s Winters hollen ze over de stranden van Schotland tot Zuid-Afrika. Wonderbaarlijke vogels, op een wonderbaarlijke reis. Schrijver Koos Dijksterhuis reisde hen en hun onderzoeker Jeroen Reneerkens gedurende drie jaar achterna. Ploegend door de sneeuw op Groenland waar ze broeden, uitdrogend en zwetend in hun winterverblijven in Mauretanië en Ghana. Rillend in IJsland, wadend op Vlieland, speurend op Schiermonnikoog. Onlangs verscheen zijn boek over de drieteenstrandloper ‘Een Groenlander in Afrika’.
Drieteenstrandlopers kunnen binnen vijf dagen zo’n 6000 kilometer afleggen. Welke gevolgen hebben deze lange trekvluchten voor hun overlevingskansen? En hoe beïnvloedt de plek waar ze overwinteren hun broedsucces? Inzicht hierin is belangrijk voor een betere bescherming van trekvogels en de kustgebieden waarvan ze afhankelijk zijn, zoals de Waddenzee.
Onderzoeker Jeroen Reneerkens en schrijver Koos Dijksterhuis vertellen sterke verhalen over hun strandloperreizen.

Jeroen Reneerkens werkt bij de afdeling Dieroecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet fundamenteel onderzoek naar drieteenstrandlopers om beter inzicht te krijgen in de evolutie van vogeltrek.

Koos Dijksterhuis is journalist. Behalve boeken schrijft hij dagelijks een natuurcolumn in Trouw en mailt hij wekelijks een actueel pleziervers naar honderden abonnees. Onlangs verscheen zijn boek Een Groenlander in Afrika. De wonderbaarlijke reis van de drieteenstrandloper.

Interessante link
De drieteenstrandloper

See also

Fred Spoor
Menselijke evolutie en soortendiversiteit
Nederlands

In het verleden deelden wij, de moderne mens, de aarde met populaties van Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis en de mysterieuze Denisovans.

Christophe Brochard
Evolutie in de stadsjungle
Nederlands

In het kielzog van ’s werelds meest succesvolle diersoort, de mens, hebben veel dieren en planten hun leefgebied naar de stad uitgebreid.

Wim 'Iceman' Hof en Matthijs Kox
Een medisch raadsel ontrafeld?
Nederlands
Twee uur lang in een bak met ijs zitten. Wat Wim Hof kan, is medisch gezien niet mogelijk.