Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Nederlands

Door het oog van de filosofie

Eigentijdse denkers over tijdloze kwesties
Joep Dohmen, Hans Achterhuis, Stine Jensen

September/oktober/november 2007
Door het oog van de filosofie is een programma van Groninger Stichting voor Wijsbegeerte, Cultureel Studentencentrum Usva en Studium Generale Groningen waarin filosofen hun licht werpen op de kwesties van deze tijd aan de hand van film, interview en lezing.

Levenskunst en onverschilligheid
Joep Dohmen
scheiding-lezing
Datum: Vrijdag 21 september 2007
scheiding-lezing
Dit voorjaar verscheen van de filosoof Joep Dohmen Tegen de onverschilligheid. Het pleidooi voor moderne levenskunst kwam duidelijk als geroepen. Binnen een maand verscheen het in derde druk. Dohmen stelt de vraag of het ons nog wel lukt zelf te bepalen wat een goed leven is. De afgelopen decennia hebben we ons weten te bevrijden van autoriteiten en oude dogma’s, maar daarmee zijn ook een hoop zekerheden verdwenen.
Dohmen laat deze avond zien wat er mist en wat levenskunst goedmaakt.

Joep Dohmen is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. In 2002 verscheen zijn succesvolle bloemlezing Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. In 1994 verscheen van zijn hand Nietzsche over de menselijke natuur.


Geweld en politiek
Hans Achterhuis
scheiding-lezing
Datum: Vrijdag 12 oktober 2007
scheiding-lezing
In zijn nieuwe boek Met alle geweld, dat dit najaar verschijnt, probeert filosoof Hans Achterhuis de gewelddadigheid van onze tijd te begrijpen. Hij zet vraagtekens bij de lichtvaardige wijze waarop progressief Nederland – maar ook hijzelf – in een recent verleden over geweld nadacht. In de voetsporen van Hannah Arendt en Walter Benjamin verkent hij de rol van geweld in de samenleving. Heiligt het politieke doel de middelen? Kun je met militaire interventies een democratie vestigen?
Een boeiende avond over de spanning tussen moraal en politiek.

Hans Achterhuis was van 1990-2007 hoogleraar algemene wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is al decennialang een veelgelezen auteur met een keur aan onderwerpen: revolutionair geweld, welzijn en geluk, arbeidsethos, natuur en techniek, milieufilosofie en utopisch denken.


Liefde tussen mens en dier
Stine Jensen
scheiding-lezing
Datum: Vrijdag 23 november 2007
scheiding-lezing
Vijf jaar geleden publiceerde filosoof Stine Jensen het goed ontvangen Waarom vrouwen van apen houden. Met de affaire tussen Bokito en zijn vrouwelijke aanbidster afgelopen voorjaar kreeg dit boek nieuwe actualiteit. In de westerse cultuur wemelt het van de erotische voorstellingen van apen en vrouwen. Niet alleen in de culturele verbeelding, maar ook in het hedendaags wetenschappelijke onderzoek is er sprake van een innige band tussen vrouwen en apen. Jensen laat deze avond haar licht schijnen over veelzeggende beeldfragmenten van Bokito en andere beesten.

Stine Jensen is filosoof, docent literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van onder meer Turkse vlinders. Liefde tussen twee culturen (2005, Prometheus). Dit najaar verschijnen van haar de bloemlezing Voor de dieren (Prometheus) en de essaybundel Goddelijke brulapen (Bert Bakker).

 

 

Zie ook