Skip to main content
Kenniscafé Groningen
Nederlands
Location

Groninger Forum
Hereplein 73
Groningen
Netherlands

Tickets
vanaf een half uur vooraf gratis aan de kassa van het Groninger Forum

Helse Buren

Michel Vols, José Heesink en Esther van der Leij

Dreunende bassen de hele dag door, lallen­de nachtbrakers onder je slaapkamerraam, feestjes tot in de vroege uurtjes, bergen afval in de tuin, geschreeuw van agressieve buren… Iedereen heeft wel eens te maken met overlast in de woonomgeving. Of het nu gaat om studenten met een ander leefritme, een klussende buurman met een slijptol, of onaangepast gedrag van verwarde of gewoon asociale buren. Wat te doen als overleg geen uitkomst biedt en het woongenot blijvend wordt verstoord? Bij jezelf te rade gaan? Gewoon terug pesten en de confrontatie aangaan? Het meldpunt overlast van de gemeente inschakelen, de woning­corporatie of de wijkagent? Naar de rechter stappen? Of uiteindelijk toch maar verhuizen?

Meestal is overlast met een goed gesprek of buurtbemiddeling op te lossen. Maar niet al­tijd. Jaarlijks worden in Nederland meer dan duizend huurders uit hun huis gezet vanwe­ge ernstige overlast of asociaal gedrag. Dat gebeurt niet op stel en sprong. Vaak gaat er een slepende periode van klachten, waarschuwingen en politieboetes aan vooraf. Ligt een zaak eenmaal bij de rechter dan volgen meestal harde maatregelen als huisuitzet­ting. Gedragsverandering onder profes­sionele begeleiding of een tweede kans is er voor de Nederlandse rechter zelden bij. Maar is ontruiming niet een paardenmiddel dat het probleem alleen maar verplaatst? Zijn er andere methoden om overlast te verminderen? Wat te doen tegen overlast vero­orzakers die zelf huiseigenaar zijn? Wat zijn de rechten van zowel klagers als veroorzakers van woonoverlast? En neemt de gemeente Groningen de klachten van burgers wel se­rieus genoeg?

Hierover gaat Alex van den Berg in gesprek met jurist en filosoof Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht die een aanpak ontwik­kelt waarbij klagers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos hoeven te worden, psycholoog José Heesink, die werkt als mediator en bemiddelt bij problemen tussen studenten en andere bewoners in de Schildersbuurt, en Esther van der Leij, me­dewerker bewonerszaken bij woningcorporatie Lefier.

See also

Placeholder
Olaf Vos en Frank den Hollander
Nederlands

Soms zijn er heel simpele, bijna voor de hand liggende oplossingen voor lastige problemen of alledaagse ongemakken.

Hanze Lezing
Kris Verburgh
Over voeding en veroudering

Hoe kan voeding ervoor zorgen dat we langer en gezonder leven? Wat is de rol van voeding in het verouderingsproces?