Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

Het Monotheïstisch Dilemma

Over religie en geweld
Paul Cliteur. Coreferent Christoph Jedan

Er zijn vele actuele voorbeelden van terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheïstische godsdiesten (christendom, jodendom en islam). Wat is de relatie tussen religie en geweld? De Deense tekenaar Kurt Westergaard wordt met de dood bedreigd vanwege zijn omstreden Mohammed-cartoons. Het Israëlisch-Palestijns conflict wordt steeds meer gezien als een strijd om religieus gefundeerde claims op land. In de Verenigde Staten is onlangs de moordenaar van een abortusarts veroordeeld. En op vlucht 253 van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit werd tijdens Kerstmis 2009 een islamistische terrorist gearresteerd. Wat is de relatie tussen religie en geweld?
Er zijn vele actuele voorbeelden van terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheïstische godsdiensten (christendom, jodendom en islam). De religieuze terrorist kan worden gezien als een ‘gewetensdader’ die zich in een ‘dilemma’ bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de wetten van God? Europese verlichtingsdenkers als David Hume en baron d’Holbach bespraken dit dilemma al. We kunnen in ieder geval constateren dat de drie grote monotheïstische godsdiensten aanknopingspunten bieden voor radicalisme dat tot geweld kan leiden. Pas wanneer we goed weten wat die aanknopingspunten zijn, kunnen we ons daarvan bevrijden.

Paul Cliteur is hoogleraar encyclopedie van de rchtswetenschap in Leiden. Vorig jaar publiceerde hij de boeken ‘Het monotheïstisch dilemma, of De theologie van het terrorisme’ en ‘The Secular Outlook. In Defense of Moral and Political Moralism’.

Christoph Jedan is docent ethiek bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG. Vig jaar publiceerde hij het boek ‘Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban’ ( met A.L. Molendijk en J. Beaumont).

Interessante link
wikipedia: Paul Cliteur

Zie ook

Peter Gøtzsche
Look up the Evidence Yourself
English

What is best thing to do when you’re feeling ill? In the time of internet and information overload, it is awfully difficult to tell who, or what to trust for medical advice.

Hanze College Tour
geïnterviewd door Annemarie Heite
Nederlands

Politievrouw Ellie Lust is te gast bij de Hanzehogeschool Groningen.

Frans de Waal - SOLD OUT!
What Apes Can Teach Us About Gender
English

Is gender a human social construct or are there also learned gender roles in great apes?