Skip to main content

Het Noorden wordt LILA

Planologie van rust, ruimte en recreatie
Gert de Roo, Marc Calon, Hans Haerkens

De noordelijke provincies moeten bij het maken van ruimtelijke en economische plannen uitgaan van hun eigen kracht, zo luidt de boodschap van het boek LILA en de Planologie van de Contramal van de Groningse planologen Gert de Roo en Evelien Hermans. Het Noorden moet niet langer de Randstad met zijn grootschalige economie proberen te kopiëren of te beconcurreren. Dat is een heilloze weg, met als trieste voorbeelden de leegte van de Eemshaven, het International Business Park Fryslân en Eelde Airport. De noordelijke provincies moeten het juist hebben van een economie en ruimtelijke inrichting op basis van de eigen kwaliteiten: landschap, wonen en ontspanning (leisure). In deze nieuwe planologische visie krijgen Groningen, Friesland en Drente een eigen kleur: LILA – Living in Leisure-rich Areas. Lila staat voor rust en ruimte en is het alternatief voor de traditionele kleuren rood (stedelijk) en groen (landelijk milieu). Het lila-alternatief van het Noorden is de contramal van de Razende Randstad.

Projecten als Meerstad en de Blauwe Stad spelen hier al goed op in, maar zijn nog incidenten. Een samenhangende visie op de ruimtelijke inrichting van het Noorden ontbreekt. In LILA wordt de discussie over de ruimtelijke toekomst van Noord-Nederland op scherp gezet. De auteurs presenteren scenario’s en creatieve voorstellen voor een lila inkleuring van de drie provincies. Met gedurfde plannen als de creatie van een nieuw Waddeneiland of een Waterberg in de Veenkoloniën, die een toeristische trekpleister en een aantrekkelijk woongebied kunnen worden.
Hoe reëel is deze lila toekomstvisie? Zal de welvaart en werkgelegenheid in het Noorden erbij gebaat zijn? En gaan de provinciale bestuurders en beleidsmakers eendrachtig achter deze plannen staan?

Gert de Roo is hoogleraar planologie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Samen met Evelien Hermans vormt hij de redactie van het boek LILA en de planologie van de Contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur. Het boek sluit aan op het congres ‘De Regio pakt de Ruimte’ (2004).
Twee critici lazen het boek zorgvuldig en plaatsen kritische kanttekeningen: Marc Calon, gedeputeerde van de Provincie Groningen en Hans Haerkens, algemeen secretaris VNO/NCW Noord.

Dwarse Boeken is een reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil Dwarsdiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeekomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek.

Also in this series

See also

Placeholder
Jeroen Reneerkens en Koos Dijksterhuis
Een Groenlander in Afrika
Nederlands

Als je op het strand wandelt, dribbelen ze voor je uit, tot ze ineens terugsnorren. Drieteenstrandlopers zijn gezelligheidsdieren.

Kenniscafé Groningen
Tamara Witschge, Anna Van Cauwenberge en Sofie Willemsen
Nederlands

Hoe selecteren we in het digitale tijdperk ons nieuws? Welke nieuwe nieuwsbronnen zijn er en heeft de traditionele journalistiek zijn langste tijd gehad?