Skip to main content
Placeholder
In series
Nederlands

Hoe leren jonge kinderen?

Jonge kinderen leren spelenderwijs hoe ze met elkaar moeten omgaan en communiceren. Samen spelen, plezier hebben, ruzie maken en conflicten weer oplossen dragen bij aan de ontwikkelinge van hun sociaal en moreel gedrag.

Samenspel, humor en conflicten
Het sociale leven van kinderen in groepen
Dr. Elly Singer
scheiding-lezing
Datum: Woensdag 13 februari 2008
scheiding-lezing
Jonge kinderen leren spelenderwijs hoe ze met elkaar moeten omgaan en communiceren. Samen spelen, plezier hebben, ruzie maken en
conflicten weer oplossen dragen bij aan de ontwikkeling van hun sociaal en moreel gedrag. Op welke manier communiceren jonge kinderen met elkaar? Hoe maken ze vriendjes? Hoe functioneren populaire kinderen in de groep? En hoe kunnen leidsters in kindercentra het leren van sociaal gedrag en het ontstaan van positieve relaties tussen kinderen bevorderen?

Dr. Elly Singer is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht en bij de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Zij deed onder andere onderzoek naar groepsdynamieken in kindergroepen en de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen in kindercentra in Nederland.Hoezo een taalachterstand?
Jonge kinderen hebben hun eigen tempo
Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer
scheiding-lezing
Datum: Woensdag 26 maart 2008
scheiding-lezing
In het kleuter- en basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van taalachterstanden bij leerlingen, met het oog op hun latere maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden. Het is echter bijzonder moeilijk om taalachterstanden bij jonge kinderen vast te stellen. Desondanks nemen we in het basisonderwijs aan dat veel kinderen taalproblemen hebben en daar al op jonge leeftijd hulp bij nodig hebben. Met als gevolg dat ook steeds meer ouders zich ongerust maken en hulp zoeken. Maar daarbij wordt geen rekening gehouden met tempoverschillen. Zijn taalachterstanden bij jonge kinderen wel echt achterstanden?

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog in het UMCG (afdeling KNO/Communicatieve stoornissen bij kinderen). Zij verricht onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak-en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.


 Lezingencyclus The State of the Art
Deze beide Hanze Lezingen maken deel uit van de cyclus The State of the Art  van het lectoraat Integraal Jeugdbeleid, de Pedagogische Academie en de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. 

Also in this series

Deirdre Enthoven
Professionals en hun dilemma's
Nederlands

Of het nu gaat om managers en bankiers of medewerkers van de IND en Bureau Jeugdzorg, vrijwel iedereen loopt in zijn werk wel eens tegen een dilemma op.

See also

Hanze Lezing
Niko Koffeman
Nederlands

Hoe kun je als vegetariër toch van de smaak van vlees genieten?

Placeholder
Vladimir Bartelds, Bart Jan Spruyt, Thomas Gijswijt, Laurie Anderson, Alvin Curran
Nederlands

Terwijl Amerika in zwaar weer verkeert met oorlogen in Irak en Afghanistan en aan het begin staat van een enorme economische crisis, is de verkiezingsstrijd in volle gang.