Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

Investeren in kinderen begint bij investeren in ouders

Judi Mesman

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, maar niet alle ouders weten hoe ze daar op een positieve manier aan kunnen bijdragen. Welke aspecten van de opvoeding zijn vooral belangrijk voor een positieve ontwikkeling van jonge kinderen? Waarom vinden sommige ouders het moeilijk om de juiste ondersteuning te bieden?

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, maar niet alle ouders weten hoe ze daar op een positieve manier aan kunnen bijdragen. Vooral voor ouders met een laag opleidingsniveau of een niet-Nederlandse achtergrond kan het lastig zijn om goed aan te sluiten bij de behoeften van hun kinderen. Ook voor professionals in de voorschoolse educatie, op scholen en in de jeugdzorg, is het vaak moeilijk deze ouders te betrekken bij activiteiten en programma’s die zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. Welke aspecten van de opvoeding zijn vooral belangrijk voor een positieve ontwikkeling van jonge kinderen? Waarom vinden sommige ouders het moeilijk om de juiste ondersteuning te bieden? Denken zij heel anders over opvoeden dan andere ouders of zit de moeilijkheid in de vertaling van ideeën naar gedrag? En welke rol spelen opleiding en cultuur hierbij?
In deze lezing wordt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek en videomateriaal antwoord gegeven op deze vragen. Ook wordt aandacht besteed aan factoren die de relaties tussen ouders en professionals kunnen belemmeren of juist bevorderen. Waar liggen mogelijkheden voor gezamenlijke doelen en een constructieve samenwerking? En welke vormen van opvoedingsondersteuning zijn effectief gebleken in het bevorderen van een positieve ouderrol in de ontwikkeling van kinderen?

Judi Mesman is bijzonder hoogleraar ‘Opvoeding en onderwijs in de multiculturele samenleving’ en wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij leidt daar het onderzoeksprogramma ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ en haar onderzoek richt zich onder andere op de interactie tussen ouders en jonge kinderen vanuit een cross-cultureel perspectief.

Deze Hanze Jeugdlezing is georganiseerd ism. het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen.

Interessante links
Website Universiteit Leiden - Judi Mesman
Website Universiteit Leiden - Oratie Judi Mesman

Ook in deze serie

Zie ook

Placeholder
Prof.dr. Corine de Ruiter
Zijn tbs’ers effectief te behandelen?
Nederlands

Nederland werd de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door geweldsmisdrijven van tbs'ers, personen die behandeld waren in het kader van de maatregel van terbeschikkingstellin

Henk Blanken . Kees de Vey Mestdagh
Nederlands

De klokkenluidersite WikiLeaks brengt bergen documenten en soms onthullende filmbeelden in de openbaarheid.

Antony Hermus
Nederlands

Door pers en collega’s wordt Antony Hermus, vaste gastdirigent van het Noord Nederlands Orkest, gezien als “één van de meest veelbelovende Nederlandse dirigeertalenten van de af