Skip to main content
Theme
Nederlands
Time
17:00 – 18:30
Location

De Bovenkamer van Groningen
Noorderbinnensingel 14
Groningen
Netherlands

Tickets
Uitverkocht!

Kennissafari Water

Steven van Heuven, Tjisse van der Heide, Margo van den Brink

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en we zijn wereldberoemd door onze deltawerken en dijken. Maar hoe toekomstbestendig is onze relatie met water?
Kunnen we een stijgende zeespiegel aan? Wat weten we eigenlijk over de geschiedenis van de oceanen? Hoe kunnen we verdwenen ecosystemen, zoals mosselbanken, herstellen? Oceanograaf Steven van Heuven, planoloog Margo van den Brink en ecoloog Tjisse van der Heide vertellen over de rol van water in hun onderzoek. 

Steven van Heuven | Het ademhalen van de oceaan

De atmosfeer van de Aarde wisselt gassen uit met het oppervlak van de oceanen. Zeestromingen nemen opgeloste gassen mee de diepte in. In water uit de diepzee –  dat soms al eeuwen geleden is 'ondergedoken' – kunnen oceanografen die gassen meten, het onderduiken dateren, en daarmee de rol van oceanen in klimaatverandering helpen ontrafelen. Steven van Heuven is oceanograaf en is werkzaam bij het Centrum voor Isotopen Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Margo van den Brink | Ruimte voor water

Nederland is wereldwijd bekend om de strijd tegen het water met dijken, dammen en andere waterkerende kunstwerken. Door de klimaatverandering en toenemende verstedelijking neemt het risico op overstromingen en ernstige wateroverlast echter flink toe en is de overtuiging gegroeid dat toekomstige watervraagstukken niet meer opgelost kunnen worden met deze uitsluitend waterstaatstechnische aanpak. Alom klinkt de roep om meer ruimte voor het water. Daarom worden nieuwe ruimtelijke beleidsstrategieën ontwikkeld om steden en regio’s meer klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Margo van den Brink is universitair docent planologie en is werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt hoe waterveiligheid en ruimtelijke planning geïntegreerd kunnen worden. 

Tjisse van der Heide | Biobouwers - Het fundament van kustecosystemen

Tjisse van der Heide is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers. Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Door menselijk ingrijpen zijn wereldwijd veel biobouwer-gedomineerde ecosystemen, en de soorten die daarin leven, verloren gegaan. Voorbeelden van dergelijke biobouwer-gedomineerde ecosystemen zijn zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken, kwelders en duinen. Tjisse onderzoekt hoe deze ecosystemen werken, en hoe verdwenen ecosystemen herstelt kunnen worden.

See also

Barbro Melgert, Ymkje Stienstra en Janet Hoven
Nederlands

Van microscopisch kleine stukjes plastics in de lucht, landbouwgif op ons voedsel tot medicijnresten in het oppervlaktewater.

Placeholder
Over idealen, inspiratie en individualisme
Nederlands

Ze zijn nuchter en berekenend, hebben nauwelijks idealen en bemoeien zich vooral met zichzelf.