Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

Maatschappelijke consequenties van hersenonderzoek

Dick Swaab

Het hersenonderzoek zal in toenemende mate maatschappelijke consequenties hebben, op verschillende terreinen: de geneeskunde, de opvoeding, justitie, defensie en politiek.

In een enorm tempo ontwikkelen zich in de baarmoeder en de eerste jaren na de geboorte onze hersenen tot een netwerk van 100 miljard neuronen en 1000 maal 1000 miljard plaatsen waar zenuw¬cellen contact met elkaar maken. De zenuwcellen zijn verbonden door meer dan 100.000 kilometer zenuwvezels.
Door een combinatie van onze genetische achtergrond, het zelforganiserend vermogen en de programmering gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder zijn onze hersenen uniek geworden en zijn onze karaktereigenschappen, talenten en beperkingen al voor een belangrijk deel vroeg vastgelegd. Zijn wij eenmaal volwassen, dan zijn er grote beperkingen aan de modifi¬ceer¬baarheid van onze herse¬nen. Wij zitten hierdoor vol met ‘interne beperkingen’ en kunnen dus niet vrij besluiten om te veranderen van gender-identiteit, seksuele oriëntatie, het niveau van onze agressie, van karakter, religie of moedertaal. De bouw van onze hersenen die tijdens de ontwikkeling tot stand is gekomen bepaalt hun functie, wij zijn ons - niet zo vrije - brein. Het hersenonderzoek zal in toenemende mate maatschappelijke consequenties hebben, op verschillende terreinen: de geneeskunde (diagnostiek en behandeling en preventie van psychiatrische ziektebeelden), de opvoeding (uithuisplaatsing van verwaarloosde kinderen voordat er blijvende schade is opgetreden), justitie (verhoging van de leeftijd van het volwassenenrecht), defensie (opsporen van risicofactoren ter voorkoming van PTSS) en politiek (het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor die personen die pech hebben gehad tijdens hun hersenontwikkeling).

Dick Swaab is een internationaal werkend hersenonderzoeker, die een team leidt in het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Hij was hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en dertig jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. In 2010 verscheen zijn bestseller ‘Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot Alzheimer'. Dit voorjaar herschreef hij samen met Jan Paul Schutten dit boek voor jongeren: ‘Jij bent je brein. Alles wat je wilt weten over de hersenen’.

Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap (opgericht in 1801 onder de naam Natuur-en Scheikundig Genootschap) organiseert jaarlijks, i.s.m. Studium Generale Groningen, de J.C. Kapteijn-lezing voor een breed publiek. De lezing is vernoemd naar de vermaarde astronoom Jacobus C. Kapteijn (1851-1922), de eerste hoogleraar sterrenkunde aan de RUG en vele jaren bestuurslid van het KNG.

Wikipedia: Dick Swaab
YouTube: Eigen schuld, dikke bult
YouTube: Wij zijn ons brein

Georganiseerd ism het Koninklijk Natuurkundig Genootschap

Zie ook

Nederlands

Binnenkort woont voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad.