Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Nederlands

Noord-Europa als rolmodel

Het succes van menselijke ondernemingen
Frank Jan de Graaf en Rob Karsmakers

Noord-Europa heeft alles in zich on uit te groeien tot ideale vestigingsplaats voor bedrijven.

Noord-Europese bedrijven hebben volop kansen in een globaliserende economie. Ze kunnen zelfs heel succesvol zijn, wanneer ze beter gebruik maken van hun unieke economische kracht. Bedrijven in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland moeten zich niet laten verleiden tot het populaire Anglo-Amerikaanse vrije–marktdenken, dat primair gericht is op harde bedrijfsresultaten en de menselijke factor verwaarloost. Hun kracht ligt juist in een eigen bedrijfsmodel met een menselijk gezicht. Juist het aloude Rijnlandse model, met aandacht voor welzijn van de werknemers, kwaliteit van producten en diensten en goede klantrelaties, biedt mogelijkheden in een globaliserende economie. Op het gebied van kennisontwikkeling, onderwijs, sociale wetgeving en de samenwerking van maatschappelijke partijen kunnen Noord-Europese landen veel van elkaar leren. Met meer zelfbewustzijn kan Noord-Europa uitgroeien tot een rolmodel en tot een ideale vestigingsplaats voor bedrijven.

Dr. Frank Jan de Graaf is lector aan de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen. Samen met Nol Hovens en Herman Blom publiceerde hij onlangs het boek ‘Noord Europa als rolmodel. Succesvol ondernemen in een globaliserende wereld’ (Van Gorcum, 2012).

Rob Karsmakers is directeur van Philips Consumer Lifestyle in Drachten, één van Philips' grootste sites met veel voorontwikkeling gericht op baanbrekende innovaties, productontwikkeling en industrie. Philips in Drachten is vooral bekend als dé scheerapparatenfabriek van Philips, maar ook de thuishaven voor meer dan 2000 medewerkers van 35 verschillende nationaliteiten. Karsmakers heeft in zijn 25-jarige carrière bij Philips verschillende managementfuncties vervuld in ontwikkeling, industrie, inkoop en general management in zowel West- en Oost-Europa als Azië.

Interessante links
Boek Noord-Europa als rolmodel
Frank Jan de Graaf
Philips Drachten

Zie ook

Christophe Brochard
Evolution in the urban jungle
English

In the wake of the world's most successful animal species, humans, many animals and plants have expanded their habitat to the city.