Skip to main content

Rondom de Zon

5 minilezingen en een 3D film
Arjen Dijkstra, Peter Barthel, Kees Hummelen, Jorrit Terra en Stefan Knapen

In ‘Rondom de zon’ wordt de zon vanuit verschillende onderzoeksgebieden belicht. Hoe is het gesteld met onze kennis over de zon en zonlicht? 
De zon speelt een grote rol in ons leven op aarde. Zonder zon geen leven. En ook voor de energievoorziening wordt de zon steeds belangrijker. Maar er zijn ook schadelijke effecten op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoe gaan we hiermee om? De zon vermijden heeft tenslotte ook nadelige gevolgen. Wat weten we eigenlijk over de invloed van de zon en het zonlicht op ons leven? Vijf onderzoekers houden een korte lezing ‘Rondom de Zon’. In 500 seconden, de tijd dat het zonlicht erover doet om de aarde te bereiken, brengen zij hun kennis beeldend voor het voetlicht. Na de lezingen volgt de 3D film ‘From the Sun to the Sun’.

Eise Eisinga's planetarium: het nieuwe verhaal

Wetenschapshistoricus Arjen Dijkstra (RUG) werpt nieuw licht op het planetarium van Eise Eisinga. In de late achttiende eeuw bouwde hij een werkend model van ons zonnestelsel in het plafond van zijn woonkamer.

De zon als ster

Hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel (RUG) bespreekt de basiseigenschappen van de zon. Hoe werkt deze ster? In een hands-on experiment met de bezoeker bepaalt hij het wattage van de zon.

Stralende toekomst voor zonne-energie

Hoogleraar scheikunde Kees Hummelen (RUG) toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Zonnestroom (fotovoltaïca, zonnepanelen) wordt snel belangrijker, ook in Nederland. Wat gebeurt er op globaal niveau?

Huidkanker: het gevolg van zondigen

Dermatoloog Jorrit Terra (UMCG) gaat in op de positieve en negatieve effecten van natuurlijke UV- straling op de huid. Hoe kunnen we ons beschermen tegen de zon? En wat zijn de feiten en fabels over de zonnebank?

Minder licht, minder vreugde?

PhD-student Stefan Knapen (afdeling Psychiatrie UMCG) laat zien wat de invloed van licht is op onze slaap en onze stemming. Hoe kan het dat licht zoveel doet met ons lichaam? En hoe ontstaat een winterdepressie?

Na de lezingen en de film is iedereen welkom op  een gezamenlijke afsluiting van de avond met een borrel en zonnige live muziek in de previewarea van het Infoversum. 

Rondom het Weekend van de Wetenschap (3 en 4 oktober 2015) organiseren de Nederlandse universiteiten de jaarlijkse U-Meets met als doel het draagvlak voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te versterken. Het landelijk thema van dit jaar is licht.

See also

Kenniscafé Groningen
Franjo Weissing, Ralf Cox en Bernard Nijstad
Nederlands

Samenwerken, we kennen het allemaal met wisselende succeservaringen. Toch zijn we als sociale soort zo succesvol door ons vermogen samen te werken en te leren van anderen.