Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands
Locatie

Culturele Ambassade Groningen
Zuider Stadsgracht
Leeuwarden
Nederland

Tickets
Gratis ticket

Studium Snacks: Water

Steven van Heuven, Margo van den Brink en Tjisse van der Heide

Al het leven op aarde bestaat uit water en is daarvan afhankelijk. Ook onderzoek naar water varieert van het aller kleinste niveau - het chemische element waterstof - tot de oceanen die het grootste deel van de aarde bedekken. In deze Studium Snack vertellen verschillende wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen je over de rol die water in hun onderzoek speelt en wat voor invloed water heeft op jouw (dagelijks) leven.

Steven van Heuven | Het ademhalen van de oceaan
De atmosfeer van de Aarde wisselt gassen uit met het oppervlak van de oceanen. Zeestromingen nemen opgeloste gassen mee de diepte in. In water uit de diepzee –  dat soms al eeuwen geleden is 'ondergedoken' – kunnen oceanografen die gassen meten, het onderduiken dateren, en daarmee de rol van oceanen in klimaatverandering helpen ontrafelen. Steven van Heuven is oceanograaf en is werkzaam bij het Centrum voor Isotopen Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Margo van den Brink | Ruimte voor water
Nederland is wereldwijd bekend om de strijd tegen het water met dijken, dammen en andere waterkerende kunstwerken. Door de klimaatverandering en toenemende verstedelijking neemt het risico op overstromingen en ernstige wateroverlast echter flink toe en is de overtuiging gegroeid dat toekomstige watervraagstukken niet meer opgelost kunnen worden met deze uitsluitend waterstaatstechnische aanpak. Alom klinkt de roep om meer ruimte voor het water. Daarom worden nieuwe ruimtelijke beleidsstrategieën ontwikkeld om steden en regio’s meer klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Margo van den Brink is universitair docent planologie en is werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt hoe waterveiligheid en ruimtelijke planning geïntegreerd kunnen worden.

Tjisse van der Heide | Biobouwers - Het fundament van kustecosystemen
Tjisse van der Heide is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers. Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Door menselijk ingrijpen zijn wereldwijd veel biobouwer-gedomineerde ecosystemen, en de soorten die daarin leven, verloren gegaan. Voorbeelden van dergelijke biobouwer-gedomineerde ecosystemen zijn zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken, kwelders en duinen. Tjisse onderzoekt hoe deze ecosystemen werken, en hoe verdwenen ecosystemen hersteld kunnen worden.

Let op: Oorspronkelijk waren er twee rondes met hetzelfde programma aangekondigd. De ronde van 20.15 uur is helaas komen te vervallen. 

 

Zie ook