Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Zielkunde in het lab

Gerard Heymans en de moderne psychologie
Douwe Draaisma, Wim Hofstee, Dick Bierman

De Groningse hoogleraar wijsbegeerte en zielkunde Gerard Heymans (1857-1930) is niet weg te denken uit de wereld van de Nederlandse psychologie. Groningen kent het Heymans Instituut, de Heymanszaal en de Heymanslaan en nog steeds is er een Heymans leerstoel voor Bijzondere Ervaringen en een jaarlijks Heymans Symposium. Gerard Heymans maakte met een eigen laboratorium en noviteiten als de psychologische enquête naam als aartsvader van de experimentele psychologie in Nederland.
Wie was deze veelzijdige grondlegger van de moderne psychologie? Hoe slaagde hij erin zijn vakgebied een exacte, empirische basis te geven? Wat had hij als gerespecteerd onderzoeker met parapsychologische verschijnselen als telepathie? En wat is zijn betekenis voor de moderne psychologie? 150 jaar na zijn geboorte in Ferwerd (Friesland) maken we de balans op met een lezingenavond en een tentoonstelling.


Een schitterend ongeluk
Leven en werk van Gerard Heymans
Douwe Draaisma
In zijn afscheidscollege in 1927 kon Heymans terugblikken op een productief geleerdenleven, dat hem veel aanzien en gezag had gebracht. Toch was de toon van het college gedeprimeerd, op het gedesillusioneerde af. Wat ging hier mis? Wat waren zijn aspiraties in filosofie en psychologie en waarom was zijn wetenschappelijke loopbaan in zijn ogen uitgelopen op een echec?

Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de RUG.


De Kubus van Heymans
Over temperament en karakter
Wim Hofstee
De legendarische Kubus van Heymans, met acht persoonlijkheidstypen op de hoekpunten, heeft de laatste jaren opnieuw erkenning gekregen als vroege voorloper van recente modellen. Ook in andere opzichten waren Heymans' gedachten over temperament en karakter in de maatschappelijke context van alle tijden.

W.K.B. Hofstee is emeritus-hoogleraar psychologie van de RUG.


De parapsychologische experimenten
Dick Bierman
Een logische consequentie van Heymans' aandacht voor alle aspecten van het bewustzijn en de relatie hiervan met de fysieke werkelijkheid is zijn interesse voor paranormale fenomenen.
Heymans kreeg internationale bekendheid met de telepathie-experimenten die hij met zijn vaste proefpersoon, wiskundestudent A. van Dam, verrichtte.

Dick Bierman is bijzonder hoogleraar op de Heymans leerstoel voor Bijzondere Ervaringen van de Universiteit voor Humanistiek.

De lezingen zijn georganiseerd in samenwerking met VIP, de studievereniging van psychologie.


Tentoonstelling Universiteitsmuseum
Het werk en leven van Gerard Heymans
scheiding-lezing
Datum: Donderdag 22 November 2007 tot medio februari 2008
scheiding-lezing
Het Universiteitsmuseum heeft een kleine presentatie van het werk en leven van Gerard Heymans in de bovenkamer, die uit de tijd van Heymans dateert. Naast informatief achtergrondmateriaal is er een interactieve demonstratie van de Kubus van Heymans, een typologie van karakter en temperament.

Meer informatie: Universiteitsmuseum Groningen

See also

Placeholder
Wijnand Duyvendak, Gijs van Oenen, Willem de Haan, Jaffe Vink, Hans Harbers
Actievoeren en Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Nederlands

Het heroïsche actieverleden van GroenLinkser Wijnand Duyvendak leidt anno nu niet bepaald tot gejuich of bewondering.

Faramerz Dabhoiwala
English

Three hundred years ago our entire world view was shattered by revolutionary new ideas: that sex is a private matter, that morality cannot be imposed by force and that men are m

Placeholder
Dr. Marije Elferink-Gemser
Sporttalent langs de meetlat
Nederlands

‘Dat wordt een toppertje!’ De leken langs de lijn denken het al vroeg te weten. Dit voetballertje of die jonge hockeyster gaan het later helemaal maken. Mooie speculaties.