Skip to main content
Theme
In series
Nederlands

Een bewoonbare planeet

Inga Kamp

Wat gebeurde er na de oerknal? Van waterstofdeeltjes tot bewoonbare planeet. Hoe de aarde de aarde werd.

Hoe is de aarde en het leven zoals wij het kennen ontstaan? Deze vraag raakt bijna iedereen en we kunnen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines proberen de zaak op te helderen. Deze lezing presenteert nieuwe inzichten uit de sterrenkunde. In de afgelopen 17 jaar zijn er honderden andere planetenstelsels ontdekt en de meest recente waarnemingen met de Kepler en Corot satellieten brengen ons steeds dichter bij de ontdekking van een tweede aarde. Hoe hebben deze waarnemingen onze ideeën veranderd over het ontstaan van planeten, in het bijzonder die van de aarde? Is de "Late Heavy Bombardment" periode, waarna het leven op aarde plotseling ontstond, uniek voor ons eigen zonnestelsel? Hoe en wanneer werd de atmosfeer van de aarde gevormd ? Hoe kwam het water op aarde terecht? Dit zijn enkele vragen die in de lezing aan bod zullen komen.

Inga Kamp studeerde natuurkunde in Kiel (Duitsland) en is universitair docent aan het Kapteyn Instituut in Groningen. Haar onderzoek naar de geboorteplaatsen van andere planetenstelsels - de protoplanetaire schijven – zit op het raakvlak tussen sterrenkunde en chemie. In het kader van een groot waarnemingsprogramma met de Herschel satelliet en een Europees FP7 project gaat ze de vraag naar hoe de structuur en de chemische processen in deze schijven de vorming van planeten beïnvloeden en wat de tijdschalen van planeetvorming zijn.

Interessante link
Website RUG Inga Kamp

buttonPptPowerpointpresentatie

Also in this series

Fred Spoor
Menselijke evolutie en soortendiversiteit
Nederlands

In het verleden deelden wij, de moderne mens, de aarde met populaties van Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis en de mysterieuze Denisovans.

See also