Overslaan en naar de inhoud gaan

Highlights: Elinor Ostrom

Story of Franjo Weissing

- English below -

Bijna was de lezing van de Amerikaanse politiek wetenschapper Elinor Ostrom (1933-2012) in de serie Darwin Today niet doorgegaan. Enkele weken voor de lezing werd bekend dat ze de Nobelprijs voor de economie kreeg, als eerste vrouw ooit. Haar oud-collega Franjo Weissing, hoogleraar theoretische biologie, wist haar op 5 november 2009 toch naar Groningen te halen.

“Haar hele wereld stond op zijn kop en ze had al haar verplichtingen afgezegd, met uitzondering van haar bezoek aan Groningen. Ik heb haar op Schiphol opgehaald en meteen hadden we volop discussie in de trein. Bij ons thuis gaf ze, na een korte power nap, college aan mijn studenten, gewoon in de huiskamer. ’s Avonds was er de Studium Generale-lezing en de volgende dag was ze weer de hele dag in de weer met mijn cursisten. Heel energiek, terwijl ze toen al 76 was.

Bij Studium sprak ze over hoe sociale systemen, zoals gezamenlijke visserijgronden, weilanden of irrigatiesystemen, duurzaam beheerd kunnen worden. Zonder dat freewheelers er misbruik van zouden maken, zoals lang werd voorspeld. Daarbij maakte ze ook gebruik van de kennis van kleinschalige gemeenschappen in Nepal en Afrika.

Lin was echt een geweldig iemand. Van alle mensen die ik in mijn leven heb ontmoet waren Lin Ostrom en Jane Goodall wel het meest indrukwekkend. Beiden zijn zeer empathisch. Enorm betrokken bij grote wereldvraagstukken maar ook bij mensen direct om hen heen. En tegelijkertijd heel serieuze onderzoekers. Dat maakt hen zo bijzonder. Lin wilde bijvoorbeeld tijdens haar bliksembezoek in Groningen absoluut nog een cadeautje kopen voor haar assistent. Ja, dat zijn in mijn ogen echt grote mensen.”
 

Ostrom UK
Press release about the lecture by Elinor Ostrom in UK (2009).

- English version -

The lecture by the American political scientist Elinor Ostrom (1933-2012), part of the series Darwin Today, came very close to being cancelled. A few weeks before, it was announced that she was to be awarded the Nobel Prize in Economics, as the first woman ever. However, her former colleague Franjo Weissing, professor of theoretical biology, managed to bring her to Groningen on 5 November 2009 after all.

"Her whole world was turned upside down and she had cancelled all her obligations, with the exception of her visit to Groningen. I picked her up at Schiphol Airport and from the moment we boarded the train we were engaged in lively discussion. At our house, after a short power nap, she lectured my students, right there in the living room. In the evening, there was the Studium Generale lecture and the next day she worked with my students all day. She was very energetic, even though she was already 76 at the time.

At Studium, she spoke about how social systems, such as joint fishing grounds, meadows or irrigation systems, can be managed sustainably - without freewheelers taking advantage of it, as was long predicted. For that she also made use of the knowledge of small-scale communities in Nepal and Africa.

Lin was really an amazing person. Of all the people I've met in my life, Lin Ostrom and Jane Goodall made the most of an impression. Both are very empathetic, and hugely involved in major world issues, but also with the people close to them personally. And at the same time, they are very serious researchers. That's what makes them so special. Lin, for example, was absolutely determined to buy her assistant a gift during her flash visit to Groningen. Yes, in my eyes they are really great people.”

17-08-2021

Zie ook

Placeholder
The Power of of Evolutionary Thinking
English

No scientific theory did influence our thinking about nature and ourselves so dramatically as Charles Darwin’s evolution theory.

Menno Schilthuizen
How the Urban Jungle Drives Evolution
English

How do our manmade environments accelerate and change the evolution of the animals and plants around us?