BUREAU

Het bureau Studium Generale is verantwoordelijk voor de invulling en organisatie van de activiteiten.

Medewerkers van Studium Generale Groningen: 

Han Borg
Hoofd van het bureau a.i.

Guus Termeer, (050) 363 5464
Hoofd programmamaker
Werktijden: maandag t/m donderdag, 9.00 - 17.00 uur 

Kirsten Krans, (050) 363 5594
Programmamaker en coördinator Minoren
Werktijden: maandag t/m donderdag, 9.00 - 17.00 uur 

Nanouk Boter
Vormgeving
Werktijden: maandag 9.00 - 15.00 uur en 
dinsdag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur

Karin Hazelhoff, (050) 363 5462 
Organisatie en publiciteit
Werktijden: maandag t/m donderdag, 9.00 - 17.00 uur

Julia de Jong (050) 363 5461
Organisatie en publiciteit
Werktijden: maandag & donderdag 9.00 - 13.00 uur

Erna Hegeman, (050) 363 5460
Publieksinformatie, financiën en administratie 
Werktijden: maandag t/m donderdag, 9.00 - 16.00 uur
 

BESTUUR

Het bestuur is samen met het bureau verantwoordelijk voor de programmering van Studium Generale Groningen. Het bestuur bestaat uit twaalf leden, waaronder vier studenten. Zeven leden zijn afkomstig van de RUG en vijf leden uit de HG. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Rijksuniversiteit Groningen 

Drs. Marjolein Nieboer - voorzitter 
Prof. dr. Mladen Popovic
Prof.dr. M.P. Gerkema
Prof.dr. O.C.M. Sibon
Schoutje Schouten (studentbestuurslid)
Jordi van Maanen (studentbestuurslid)

Hanzehogeschool Groningen 

Dr. Jeannette Doornenbal - vice-voorzitter 
Dr. Han de Ruiter
Drs. Loes Damhof
Joris van Meer (studentbestuurslid)
Vacant student-bestuurslid