Overslaan en naar de inhoud gaan

1965 - 1980

In politiek vaarwater | Politics enter the picture

-- English below --

In politiek vaarwater
Aan het einde van de jaren zestig stond de universitaire wereld op zijn kop. Alles moest anders en politieke tegenstellingen werden op de spits gedreven. SGG opende de deuren voor stadjers. Eerst alleen als introducé van een student, maar vanaf 1970 was ieder een welkom. Populair bij de stadjers waren de actualiteitencolleges. Journalist Martin van Amerongen sprak over de verkiezingen in Duitsland en de communistische voorman Fré Meis bewierookte de Staking in de strokarton (1969). Politieke thema’s voerden de boventoon en soms was SGG zelfs activistisch. Na een lezing over de oorlog in Cambodja namen de ongeveer honderd aanwezigen een motie aan waarin het universiteitsbestuur werd opgeroepen om te protesteren tegen de oorlogspolitiek van de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië.

De Senaat verdween en daarmee de aanjager van SGG. Vanaf 1975 werd het programma samengesteld door een brede commissie met twee vertegenwoordigers van iedere faculteit en één van het culturele studentencentrum Usva. Voor het eerst kwam er een vaste coördinator van het bescheiden Bureau Studium Generale.

Jaren 70 1
Overzicht van posters uit 1977 en 1978 (selectie)

De programma’s werden gevarieerder. Naast lezingen waren er ook tentoonstellingen, symposia, filmavonden, lunchconcerten en zelfs een dichtersfestival in de Kleine Zaal van De Oosterpoort met dichters als Judith Herzberger, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar (1978). In dat jaar bezochten 11.000 mensen een SGG-programma, waarvan ongeveer 25 procent van buiten de universiteit kwam. Met als uitschieter een serie over de Ploeg en de Groningse bijdrage aan de moderne schilderkunst (300 bezoekers per keer).

SGG kreeg een vast publiek en zocht aansluiting bij de reguliere onderwijsprogramma’s. Studenten konden uitgebreide series over India, moderne wijsbegeerte of Latijns Amerika als bijvak volgen, compleet met een dikke syllabus vol achtergrondinformatie en een tentamen op het einde. Dat sloeg aan, maar tot een verplicht vast studieonderdeel bracht het programma van SGG het niet.

Lees verder hoe SGG steeds meer bekende internationale sprekers naar Groningen haalde en de Aletta Jacobs Lezing, die we nog steeds organiseren, het leven in werd geroepen.

Jaren 70 2
Poster voor 'Haalt de EEG 1985?' (1977) en poster voor 'Kunstleven in de roaring twenties' (1987)

-- English version --

Politics enter the picture
At the end of the sixties, the university world was turned upside down. There was a call for change and political contradictions were brought to the fore. SGG opened its doors for every citizen of Groningen. At first, one had to be introduced by a student, but from 1970, everyone was welcome. This brought in a new audience which was mostly interested in the lectures on current affairs. Journalist Martin van Amerongen gave a lecture about the elections in Germany, and communist Fré Meis argued for a strike in the straw cardboard industry in Groningen in 1969. Political subjects were the most prominent and one could even argue that SGG had become too activist. For example, after a lecture about the war in Cambodia, 100 members of the audience passed a vote calling the university board to protest against US military involvement in South Asia.

The Senate, which had initiated SGG, was dissolved. From 1975, the programme was curated by a broad committee of two representatives from each faculty, and one from the cultural student centre Usva. For the first time, Bureau Studium Generale was being run by a coordinator.

Jaren 70 3
Overzicht programma van het voorjaar in 1978

The programme became more varied. In addition to organising lectures, SGG also organised exhibitions, film evenings, lunch concerts, and even a poetry festival in the small auditorium at De Oosterpoort with poets such as Judith Herzberger, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar (1978). In that year, SGG welcomed a record number of 11.000 visitors, a quarter of whom were from within the university. The greatest success was the series about De Ploeg and the Groningen contribution to modern painting, which welcomed 300 people each time.

SGG had found its own audience and made a connection with the regular education programme. Students could enter lecture series about India, Modern Philosophy or Latin America as a minor, with each programme including a syllabus with background information and an exam at the end of the series. This was a great success. However, Studium Generale’s wish to become a requisite course in university curricula was not to come true.

Read more about when SGG invited several famous international guests to Groningen, and how the Aletta Jacobs Lecture, which we still organise today, was born.

29-11-2021