Overslaan en naar de inhoud gaan

1980 - 2000

Internationale gasten | International guests

-- English below --

Beroemde sprekers uit het buitenland
Vanaf het midden van de jaren tachtig waren de gloriejaren voorbij. Studenten moesten steeds sneller studeren en waren lastiger te verleiden. Bij het stadspubliek kwam de loop er juist in. Het was duidelijk dat SGG alles uit de kast moest halen om publiek te blijven trekken. Per programma gingen 750 posters de deur uit, de agenda was via de telefoon te raadplegen en er was ‘direct mail’ (lees: gerichte verspreiding via de post). SGG kondigde zelfs een ‘uniek experiment’ aan om lezingen via de telefoon te volgen (max. 50 bellers).

Vanaf 1990 programmeerde SGG ook voor de Rijkshogeschool, en later de Hanzehogeschool – een unieke samenwerking in Nederland. In de programmering kwam er meer aandacht voor thema’s als ondernemerschap, management en marketing. En vanaf 1998 kregen deze programma’s, gericht op studenten van de hogeschool, de naam Hanze Lezingen.

De aandacht voor maatschappelijke thema’s nam af en lezingen over (natuur)wetenschap sloegen juist aan. Zeker wanneer Studium Generale Groningen en Twente in de Nationale Wetenschapsweek, dankzij een flinke subsidie, beroemde onderzoekers naar Nederland wisten te halen, zoals Bernard Mandelbrot (fractals), Marvin Minsky (artificial intelligence), James Lovelock (Gaia theory), Douglas Hofstadter (auteur van de bestseller Gödel, Escher, Bach), Francis Fukuyama (political science), Elizabeth Loftus (memory and brain) en Daniel Dennett (consciousness).

Jaren 80 en 90 1
Poster voor de eerste Aletta Jacobs lezing (1982) /Poster voor een serie 'Over de tong' (1994) met 'Bizar Banket' (detail).

Ook de Aletta Jacobs Lezing van SGG, vernoemd naar de eerste vrouwelijke student aan de Rijksuniversiteit Groningen, wordt vanaf 1982 gehouden op of rond 8 maart, de Internationale Vrouwendag. In de jaren negentig zorgde dit format voor een reeks grote namen: de seksuologe Shere Hite, literatuurwetenschapper Germaine Greer, socioloog Barbara Katz Rothman en de Afrikaanse schrijfsters Buchi Emecheta en Nawal el Saadawi.

Ondanks deze successen en spraakmakende programma’s als ‘Het Museum van het Postmodernisme’ en het ‘Bizar Banket’ met gefrituurde sprinkhanen en meelwormen vielen de bezoekersaantallen tegen. Het recordaantal van 11.000 in 1978 werd bij lange na niet meer gehaald. Het was tijd voor verandering.

Lees verder over hoe SSG steeds meer Engelstalige programma's organiseerde en het record van 1978 eindelijk verbroken werd...

Jaren 80 1
Posters uit 1982 (selectie): 'Basisinkomen: ontkoppeling van arbeid en inkomen' / 'Konsument, voeding en wetenschap in Nederland' / 'Computers in wetenschap en samenleving'.

-- English version --

Famous international guests
Something changed in the mid-eighties. Students were required to finish their degrees much quicker than before, and it became much harder to tempt them to enter into extra courses. However, people from outside university were more and more attracted to the programme. SGG upgraded its publicity to attract more people: for each activity it distributed 750 posters, people could be informed about our programme by phone, and there was a ‘direct mail’ (this meant the publicity material was widely distributed via post). SGG even tried something new and offered the possibility to join lectures via a phone call (with a maximum of 50 callers).

From the nineties onwards, SGG also made a programme for the ‘Rijkshogeschool’, which was later known as Hanze University. This was a unique collaboration in the Netherlands. There was more room for themes such as entrepreneurship, management and marketing. From 1998 onwards, the lectures that were aimed at students from Hanze University were called ‘Hanze Lezingen’ (Hanze Lectures).
 

posters 80 90 3
Posters voor 'Het grote gebaar' (Wetenschapsweek, 1988) / Lezingenserie 'Slaap' (1996) / 'Hanze Lezingen' (1998).

The focus on societal issues decreased and lectures on science became more popular. A successful example is the Nationale Wetenschapsweek (National Science Week). Thanks to a grant, Studium Generale Groningen and Twente were able to invite famous researchers to the Netherlands, including Bernard Mandelbrot (fractals), Marvin Minsky (artificial intelligence), James Lovelock (Gaia theory), Douglas Hofstadter (writer of the bestseller Gödel, Esscher, Bach), Francis Fukuyama (political science), Elizabeth Loftus (memory and brain) and Daniel Dennett (consciousness).

The Aletta Jacobs Lecture, which is named after the first female student of the University of Groningen, was held from 1982, around International Women’s Day (the 8th of March). In the nineties, this lecture format presented some well-known researchers. For example, sexologist Shere Hite, literary scholar Germaine Greer, sociologist Barbara Katz Rothman and the African writers Buchi Emecheta and Nawal el Saadawi.

The decade continued with success stories and high-profile programmes such as ‘Het Museum van het Postmodernisme’ (The Museum of Postmodernism) and the ‘Bizar Banket’ (Bizarre Banquet) - where fried grasshoppers and mealworms were served. However, the 1978 record of 11.000 visitors was never even close to being repeated. It was time for a change.

Read more about how SGG organised more English spoken programmes and the 1978 record finally was broken...

29-11-2021