Overslaan en naar de inhoud gaan

Science Dinner / Kennisdiner

The ingredients | De ingrediënten

Op 10 december is het alweer tijd voor de vijfde editie van het Kennisdiner / Science Dinner. Dit organiseren wij twee keer per jaar samen met het Grand Theatre Groningen. Maar hoe ziet dit diner er eigenlijk uit en wat zijn de vaste ingrediënten?

- Scroll down for English version -

+ Onderwerp van gesprek
Het begint met een prikkelend thema, een onderwerp van gesprek. Eerdere edities spraken we over The Fiction of Reality, How to be a Better You, Soam Kommen en Entering Perspectives. De volgende editie praten we over het thema What You Think You See. Zien we allemaal hetzelfde? Kunnen onze hersenen ons dingen laten zien die er niet zijn?

+ Wetenschap aan het woord
In drie korte talks vertellen wetenschappers van de Rijksuniversiteit in Groningen vanuit verschillende invalshoeken over het onderwerp. Elk vanuit zijn eigen wetenschapsdiscipline. Een interessante mix, want een wiskundige bekijkt de wereld vanuit een ander perspectief dan een geschiedkundige of psycholoog.

Kennisdiner Lisa Jasperina Bommerson


+ Verrassende performances
Bij elke editie vragen we een lokale kunstenaar(scollectief)  om het thema op hun eigen manier te onderzoeken .Dit leidt tot verrassende artistieke uitingen: van dansperformance tot gedicht, van theatrale voordracht tot een visueel prikkelend decor.

+ Gesprek aan tafel
Na elke talk ga je zelf in gesprek met je tafelgenoten over het thema. Waar heb je nog vragen over? En wat zijn jouw ideeën en inzichten over het thema?

+ Diner
Last but not least: het eten! Natuurlijk doen we dit allemaal niet op een lege maag. Cateringcollectief Kruimels serveert iedere editie een heerlijke vegetarisch of veganistisch driegangenmenu. Kijk snel wat er op het menu staat voor de komende editie.

Tot 10 december in het Grand Theatre!

Foto's: Lisa Jasperina Bommerson

Kennisdiner 2 Lisa Jasperina Bommerson


- English version -

On December 10th we will host Kennisdiner / Science Dinner for the fifth time. This event is organized twice a year in collaboration with Grand Theatre Groningen. What does this dinner looks like? And what are the main ingredients of the evening?

+ Conversation starter
It begins with a thought-provoking theme, something to talk about. Previous editions we talked about The Fiction of Reality, How to be a Better You, Soam Kommen and Entering Perspectives. Next edition we’ll talk about What You Think You See. Do we all see the same thing? Does our brain make us see things that aren’t really there?

+ Researcher’s perspective
In three short talks, researchers from the University of Groningen share their ideas and thoughts on the subject, the angle they take  depends on their research discipline. An interesting mix, because a mathematician views the world from a different perspective than a historian or psychologist.

Kennisdiner 3 Lisa Jasperina Bommerson


+ Surprising performances
Every edition we ask local artists to investigate the theme in their way and translate the results into surprising artistic expressions: from dance performance to poem, from theatrical speech to an artistic decor.

+ Talks to the table
After each talk you’ll discuss the theme with your table companions. What are the questions you have on the subject? And what are your ideas and insights about it?

+ Dinner
Last but not least: dinner! Of course we won’t go into all this on an empty stomach. Every edition catering collective Kruimels serves a delicious vegetarian or vegan three-course menu. Curious what they serve next edition? Have a look at the menu.

See you on December 10 at Grand Theatre!

Photo's: Lisa Jasperina Bommerson

Kennisdiner 4 Lisa Jasperina Bommerson

 

28-11-2019

Zie ook

Wij mensen zijn visueel ingestelde wezens. Hoe verwerken we alle visuele indrukken? Klopt onze waarneming wel met de realiteit? Hoe werken visuele illusies?

met Gerjan Navis, Lizanne Schweren en Anouk Willems
Uitverkocht!
Nederlands

Het wordt steeds duidelijker dat je voedingspatroon een grote invloed heeft op je psychische en lichamelijke gezondheid: je bent wat je eet.