Skip to main content

Watchlist | Climate Change

Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Kunnen we van andere landen leren? Moeten we het zelf doen en stoppen met vleesconsumptie en vliegen? Of moeten onze koeien op dieet? Halen we de klimaatdoelstellingen door over te stappen op groene energie of biedt kernenergie een duurzaam alternatief? Het energie- en klimaatdebat is divers. We selecteerden een aantal lezingen en debatten uit ons archief.

What can we do to solve climate change? Can we learn from other countries? Should we do it ourselves and quit meat consumption and flying? Or should we put our cows on a diet? Is it possible to reach our climate goals on green energy, or is nuclear energy a sustainable alternative? The energy and climate debate is diverse. We made a selection of lectures and debates from our archive.


#1 The Water Will Come - Jeff Goodell (English)
As he travels across twelve countries and reports from the front lines, acclaimed journalist Jeff Goodell employs fact, science, and first-person, on-the-ground journalism to show vivid scenes from what already is becoming a water world. (15 januari 2019). Watch recording

#2 The Wizard and the Prophet - Charles Mann (English)
In forty years, Earth’s population will reach ten billion. Can our world support that? What kind of world will it be? Mann delves into two duelling viewpoints to assess the four great challenges humanity faces: food, water, energy and climate change. (28 september 2018). Watch recording

#3 A Bright Future - Joshua Goldstein (English)
What can we learn from other countries when solving climate change? Joshua Goldstein offered a fresh look at the assumptions that have long shaped the climate change debate. (6 mei 2019). Watch recording

#4 Twistgesprek klimaatverandering - Marcel Crok en Bart Strengers
Zijn de klimaatmodellen betrouwbaar genoeg om er rigoureuze beleidsmaatregelen op te baseren? Snijdt de kritiek van klimaatsceptici hout? Een twistgesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok en milieukundige Bart Strengers (12 maart 2018). Bekijk opname

#5 Flygskam: To Fly or not to Fly? (English)
Can we reduce or even stop flying to save the environment? What are the alternatives? Environmental psychologist Ellen van der Werff, ethicist Nick Nieuwenhuijsen and spatial scientist Arie Stoffelen discuss their perspectives on flying. (7 oktober 2019). Watch recording

#6 Ask a Scientist | Te veel stikstof, wat nu? - Sanderine Nonhebel (alleen audio)
Wat kunnen we doen om de natuurgebieden te beschermen? Moeten alle koeien op dieet, zodat ze minder stikstof uitstoten? We vragen het aan universitair hoofddocent Milieukunde Sanderine Nonhebel. (21 november 2019). Luister opname

Category
28-04-2020

See also

Nederlands

Sportwedstrijden worden afgelast, de Olympische Spelen zijn uitgesteld en we komen niet meer samen in het park om te trainen.

over tijdreizen, tijdsperceptie, zomertijd en meer

Op 7 maart (verplaatst naar 12 april 2022) gaan psycholoog Hedderik van Rijn en filosoof en natuurkundige Sean Gryb in gesprek over wat tijd voor hen betekent en hoe h