Skip to main content
Placeholder
Nederlands

1600 Slag bij Nieuwpoort

Nut en nadeel van een historische canon
Thomas von der Dunk, Bas Heijne, Dick de Boer, Ineke Velduis-Meester

Hoewel het vak geschiedenis zich in ons onderwijs maar amper zeker weet, was de belangstelling voor ons verleden nog nooit zo groot. Geert Mak is een bestsellerauteur, programma’s als De Grote Geschiedenis Quiz en de verkiezing van de grootste Nederlander zijn niet stoffig, maar doen juist stof opwaaien. Groningen smeedt zelfs plannen om de Grote Markt op te tuigen met een Huis voor de Geschiedenis. En nu is de boekenweek ook al gewijd aan de vaderlandse geschiedenis.
Tegelijkertijd houdt de historische feitenkennis van de jeugd niet over. Of die van de ouderen zoveel beter is, dat is nog maar de vraag. Hoeveel Nederlanders weten wie de Slag bij Nieuwpoort won? Wie er aan die slag deelnamen en waar de ruzie over ging?
Klagen over gebrekkige historische feitenkennis - bij anderen vooral - dat is van alle tijden. Maar de klacht over dit gebrek gaat sinds kort gepaard met een andere: die van de gebrekkige samenhang van Nederland. Preciezer: doordat we ons verleden vergaten, missen we zelfkennis en eigenwaarde. We kunnen onze kinderen en nieuwkomers dus ook niet duidelijk maken wie we zijn en hoe we zo zijn geworden.
De Onderwijsraad en politici - van Jan Marijnissen tot Jozias van Aartsen -  weten daar wel wat op. Ze vinden het de hoogste tijd voor het oppoetsen van de historische canon. Als iedereen in ons land de grote lijnen van ons verleden kent dan kan dat verleden dienen als bindmiddel en als middelpuntzoekende kracht. Is het typisch Nederlands dat niet iedereen meteen overtuigd is?

Aan de discussie over de historische canon nemen deel Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, Bas Heijne, romancier en publicist, Dick de Boer, RUG-hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis en Ineke Veldhuis-Meester, verbonden aan de lerarenopleiding geschiedenis van de RUG. De discussie staat onder leiding van Mathijs Deen, redacteur van het VPRO-radioprogramma OVT.

See also

Jaap-Henk Hoepman, I SOLISTI & Jan Decleir, e.a.
Nederlands

Geïnspireerd door het boek 1984 van George Orwell, organiseert Soundsofmusic in samenwerking met Studium Generale een middag rondom de hedendaagse dystopie.

Kenniscafé Groningen
Michel Vols, José Heesink en Esther van der Leij
Nederlands

Dreunende bassen de hele dag door, lallen­de nachtbrakers onder je slaapkamerraam, feestjes tot in de vroege uurtjes, bergen afval in de tuin, geschreeuw van agressieve buren… I