Skip to main content
In series
Nederlands

Bacteriën op en in ons lichaam

Wiel Hoekstra

Bacteriën kennen we meestal in een negatieve zin, doordat ze onze gezondheid kunnen schaden. Veel vaker hebben ze echter een positieve invloed op ons leven, sterker nog: we kunnen niet zonder bacteriën. Maar wat doen deze bacteriën en andere micro-organismen precies op en in ons?

Miljarden bacteriën van allerlei soorten zijn terug te vinden op en in ons lichaam. Soms zijn ze als voorbijgangers aanwezig, maar meestal als min of meer vaste bewoners. Hun aanwezigheid kennen we meestal in een negatieve zin, doordat ze onze gezondheid kunnen schaden. Veel vaker hebben ze echter een positieve invloed op ons leven, sterker nog: we kunnen niet zonder bacteriën.
De laatste jaren is onze kennis over de interactie van bacteriën met de mens enorm toegenomen. Om die ontwikkelingen te begrijpen is het nodig dat we ons verdiepen in wat bacteriën en andere micro-organismen zijn en doen. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze gebouwd? Hoe flexibel zijn ze? Wat doen ze in en op ons lichaam? Hoe effectief kunnen we de ongewenste bacteriën remmen (antibiotica, vaccins) en hun positieve effecten sturen door bijvoorbeeld gezonde leef- en eetpatronen?
 
Wiel Hoekstra is sinds 2004 emeritus hoogleraar Algemene Microbiologie aan de Universiteit Utrecht en was van 2004 tot en met 2006 directeur Instituten Levenswetenschappen van de KNAW. Hij studeerde chemie aan de Universiteit Utrecht (UU) waar hij in 1966 promoveerde op een proefschrift getiteld ‘Restrictie en modificatie van DNA in E. coli’ .Van 1981 tot 2004 was hij als hoogleraar verbonden aan de UU. Van 1997 tot 2003 was hij decaan van de toenmalige faculteit Biologie van de UU. Hij was voorzitter van diverse organisaties binnen de biologie, o.a. Biologische Raad, sector Biologie KNAW en Ned. Ver. voor Microbiologie. Hij is nu nog bestuurslid van de Stichting Antonie van Leeuwenhoek en van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

Interessante links:
Website Kennislink (2012): Eerste kijkje in menselijk microbioom
Website TED: Meet your microbes
Website Gazet van Antwerpen (2013): Menselijk lichaam bevat meer dan 10.000 soorten microben

Also in this series

See also

Bertus Jeronimus, Wouter Kusters, Laura Batstra e.a.
Voorstelling Burgerlijke Schemering & gesprek
Nederlands

Ooit wel eens het gevoel gehad niet helemaal normaal te zijn?

Sabine Otten, Jan Kees Kleuver
Internationalization and Inclusion
English

More and more internationals find their way to Groningen.