Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
Nederlands

Boeken en vrienden

Twee Groningse vrouwen en hun Amsterdamse Uitgeverij De Spieghel
Inge de Wilde

In 1926 begonnen twee Groningse vrouwen, dr. Jantina van Klooster en Koos Schregardus, hun Amsterdamse uitgeverij De Spieghel. Zij behoorden daarmee tot de eerste Nederlandse vrouwen in het uitgeversvak en specialiseerden zich in de uitgave van kunstboeken, (vertaalde) literatuur en natuurboeken. Bekend werd De Spieghel vooral als uitgeverij van het literaire tijdschrift De Vrije Bladen. In het Amsterdamse artistieke milieu maakten de twee uitgeefsters vele vrienden onder schrijvers en kunstenaars.
Het voortbestaan van De Spieghel werd in 1942 abrupt onderbroken toen de uitgeefsters weiger-den zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer. Zij publiceerden illegale boeken en sloten zich aan bij het kunstenaarsverzet. Jantina van Klooster heeft dat met de dood moeten bekopen. In januari 1945 overleed zij in het vrouwenkamp Ravensbrück.

Ter herinnering aan haar schonk een van haar broers aan het Groninger Universiteitsfonds het 'Dr Jantina Henderika van Kloosterfonds', waaruit tot op heden beurzen voor vrouwelijke studenten worden gefinancierd.  Tevens nam hij het initiatief voor de twee plaquettes in het trappenhuis van het Academiegebouw waarop de namen vermeld staan van de leden van de universitaire gemeenschap die ten gevolge van de oorlog waren omgekomen. Koos Schregardus zette na 1945 de uitgeverij nog een aantal jaren voort.

Inge de Wilde, die eerder ondermeer schreef over Aletta Jacobs en de eerste generatie vrouwelijke studenten, schetst in haar lezing de geschiedenis van de kunst- en literatuuruitgeve-rij De Spieghel en over de contacten van de beide uitgeefsters Van Klooster en Schregardus in de Amsterdamse bohème.
Tevens biedt zij het eerste exemplaar van haar boek Uitgeverij De Spieghel. Over de uitgeefsters Tine van Klooster en Koos Schregardus (Barkhuis Publishing, Eelde 2005) aan aan de voorzitter van het Groninger Universiteitsfonds.

Lezing en tentoonstelling worden georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Vrienden van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen en met Studium Generale Groningen.

Zie ook

An Outside-the-Box Festival
English
In a world filled with numerous possibilities but growing complexity and chaos, how do you maintain authenticity? Allow yourself to be tempted to look, feel, think and act outside the box.