Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

De dans om de Pillen

Vraag en aanbod van psychofarmaca
Tamar Wolfarth, Nico Kielstra, Arnout Ploos van Amstel, Froukje Bos ea.

De markt voor antidepressiva is een groeimarkt. Steeds meer mensen slikken Prozac, Seroxat en aanverwante middelen bij steeds lichtere gedrags- of stemmingsstoornissen. Hoe ontstaat zo’n ontwikkeling? Idealiter gaat een onderzoeksafdeling van een farmaceutisch bedrijf op zoek naar een geneesmiddel waaraan een duidelijke behoefte bestaat en onderwerpt dat middel dan aan grondig, onafhankelijk onderzoek. Marketen van het middel is daarna niet nodig.

Iedereen weet dat de praktijk anders is. Het onderzoek valt te positief uit. Er staan dure reclames in artsentijdschriften om de middelen te promoten. Er bestaan gesponsorde patiëntenverenigingen en dito journalisten, en onafhankelijke onderzoekers en behandelaars krijgen snoepreisjes en andere beloningen.

Is dat erg? Hoe steekt de markt voor geneesmiddelen, vooral die voor antidepressiva, precies in elkaar? Aanleidingen om daarover eens van gedachten te wisselen zijn er te over. Sinds kort staan moderne antidepressiva, met name de zogenaamde serotonine-heropnameremmers (ssri’s) ter discussie. Er rezen vragen over veiligheid en werkzaamheid, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer die binnenkort een hoorzitting over ssri’s houdt.

Wat is de rol van partijen die op die markt opereren of er omheen staan? Wie stimuleert de onderzoekers? Hoe promote je een nieuwe pil? Hoe verandert voorschrijfgedrag? Hoe is het toezicht op medicijnen en hoe reageert de politiek?

Over deze vragen buigen zich Tamar Wolfarth van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  Nico Kylstra van de Inspectie van de Gezondheidszorg, Arnout Ploos van Amstel bestuurslid van Nefarma en general manager van Wyeth Pharmaceuticals, Han de Gier hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg, en Froukje Bos van de Stichting Pandora die een column uitspreekt. Ronald Ohlsen en Rudy Lentze brengen een toepasselijk lied ten gehore. De discussie wordt geleid door RUG-filosoof Hans Harbers.

Dit debat sluit aan op de lezingenreeks Geluk uit een doordrukstrip van Studium Generale.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep -Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre foor Development Studies van de RUG en debatcentrum Waag.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Marja Pruis en Miriam Rasch
Nieuw licht op eigenliefde in tijden van sociale media
Nederlands

De moderne mens lijkt erg van zichzelf te houden, als je de sociale media mag geloven. Maar is dat wel zo?