Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

De strijd om Nederlands-Indië

Een belast oorlogsverleden
Stef Scagliola en Anton Schurer

De dekolonisatie-oorlog van Nederland met Indonesië (1945-1949) had een lange nasleep: wie was goed en wie was fout in deze guerrilla-oorlog?

Zo eensgezind als Nederland lijkt te zijn over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog, zo verdeeld is men als het gaat over de dekolonisatie-oorlog met Indonesië die duurde van 1945 tot 1949. Vooral over de schaal waarop Nederlandse militairen oorlogsmisdaden pleegden is geen consensus te vinden. De controverses zijn niet meer zo groot als in de jaren '80 en '90, toen de Indië-veteranen nog een vrij grote sociale groep vormden en als zo danig ageerden tegen negatieve berichtgeving. In 1993 werd schrijver Graa Boomsma voor de rechter gedaagd wegens een vergelijking met SS'ers, een jaar later werd deserteur Poncke Princen nog met de dood bedreigd. Er is in de tussentijd aandacht gekomen voor de individuele ervaringen van Indië-veteranen en de context waarin zij wandaden pleegden. Mede door de uitdijende collectie egodocumenten wordt steeds duidelijker hoe gefragmenteerd en divers de ervaringen in een guerrillaoorlog zijn.  Dat betekent dat zowel de herinnering aan steun voor de bevolking, als die aan represailles en martelingen legitiem is. Een verhaal over het spanningsveld tussen onze collectieve behoefte aan geloof in moraal en de prozaïsche werkelijkheid van guerrilla-oorlogvoering.

Lezing van Stef Scagliola met aansluitend een vraaggesprek van historicus Doeko Bosscher met Indië-veteraan Anton Schurer. 

Stef Scagliola is militair historica en verbonden aan de Erasmus School for History, Culture and Communication/Erasmus Studio for e-research In Rotterdam. Zij promoveerde op de studie Last van de oorlog, de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking, (2002). Ook was zij was de curator van het Interviewproject Nederlandse Veteranen waarbij 1000 biografische interviews met een representatieve groep Nederlandse veteranen zijn verzameld.
Anton Schurer (1925) werd in november 1946 als dienstplichtig militair verscheept naar het voormalig Nederlands Indië. Bij aankomst werd hij onmiddellijk overgeplaatst naar het Oorlogsvrijwilligersbataljon 7 Regiment Stoottroepen. Na ruim drie jaar actieve dienst keerde hij in januari 1950 terug in Nederland. Schurer is een van de oprichters van de Vereniging Indië Militairen Groningen en was bestuurslid van de landelijke Federatie van Indië militairen.

Interessante links

Impakt Video Stef Scagliola
Trouw over conflict Graa Boomsma en veteranen:
Indië-veteranen straat op tegen smadelijk etiket
Graa Boomsma noemt uitlating Indië-veteraan over SS leugen
Wikipedia Politionele acties
Youtube Politionele acties:
1. Politionele actie 1947
2. Politionele actie 1947
Youtube Veteraan over zijn diensttijd in Indië
Veteraneninstituut


 

Ook in deze serie

Christ Klep en Ebel Dijkman
Werken aan verwerking
Nederlands

De val van Srebrenica was een rijk speelveld voor vermeende machinaties van politici en militairen. De Dutchbat-veteranen voelen zich in de steek gelaten.

Zie ook

Placeholder
Prof.dr. Alfred Lange
Werkt psychotherapie via het internet?
Nederlands

Vanachter de computer van je depressie of posttraumatische stress afkomen? Je psychologisch laten behandelen door een professional via internet?

Documentary, with introduction and discussion by Sami Faltas
Insights into Israel's secret service
English

Charged with overseeing Israel's war on terror-both Palestinian and Jewish- the head of the Shin Bet, Israel's secret service is present at the crossroad of every decision made.

Acteurs op de bres voor academische vrijheid
Nederlands

De muzikale theatertour De Verboden Wetenschapsmonologen vertelt de verhalen van academici die in hun eigen land vervolgd werden en in Nederland een veilige plek vonden