Skip to main content
Placeholder
In series
Nederlands

De vermaledijde jaren zestig

Over de paradoxale erfenis van een decennium
Herman Vuijsje, Beatrijs Ritsema, Meindert Fennema, Marcia Luyten

Volgens de een legden de roerige jaren zestig van de twintigste eeuw de kiem voor de emancipatie van de vrouw, abortus, seksuele bevrijding, vergrote zeggenschap en mondige individuen.

We zijn derhalve de provo’s, kabouters, studenten-revolutionairen en Dolle Mina’s heel wat dank verschuldigd. Volgens de ander is het met Nederland sinds de sixties juist de verkeerde kant opgegaan. Toen namen we de afslag naar desintegratie en normvervaging. Omdat ouders en publiek gezag hun opvoedende taak verzaakten, zitten we nu met losgeslagen individuen die zich aan God noch gebod storen.

De waardering van een tijdperk in het verleden – je zou zeggen: voer voor historici. Maar de erfenis van de jaren zestig speelt ook in het actuele politieke debat een grote rol – zij het op nogal uiteenlopende manieren. Zo wordt de “linkse kerk”, nog steeds niet helemaal ontwaakt uit haar revolutionaire romantiek, ‘politieke correctheid’ verweten: teveel opgeheven vingers, te moralistisch. Anderzijds zou het linkse kamp juist te weinig oog hebben voor de moraal; voor de te ver doorgeschoten individualisering bijvoorbeeld. Kennelijk kun je met de jaren zestig veel kanten op.
Nog verwarrender wordt het als Balkenende en Donner, in Nederland toch pleitbezorgers van de terugkeer van burgermansfatsoen, in de Europese context opeens pal blijken te staan voor het homo-huwelijk en onze abortus- en euthanasiepraktijk. Zulke, mede door de jaren zestig gegenereerde verworvenheden blijken dan opeens typisch Nederlandse kroonjuwelen. Hoe zit dat nou?

Over de erfenis van de jaren zestig en de vraag of Nederland door dat tijdperk de weg kwijt is of juist niet, buigen zich journalist/socioloog Herman Vuijsje, Trouw-vraagbaak inzake morele ontreddering Beatrijs Ritsema, politiek wetenschapper Meindert Fennema en de journaliste Marcia Luyten. De discussie wordt geleid door RUG-filosoof Hans Harbers. Halverwege spreekt Bé Bos, oud-gedeputeerde en ervaringsdeskundige, een column uit over de jaren zestig in Groningen.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep -Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek, het Centre foor Development Studies van de RUG en debatcentrum Waag.

Also in this series

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

See also

In gesprek met Sander Koenen
Over leiderschap, verlies, de krijgsmacht en soldatenhumor
Nederlands

Op 17 april 2008 werd Peter van Uhm geïnstalleerd als Commandant der Strijdkrachten.