Skip to main content
Nederlands
Time
20:00 – 21:30
Location

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Netherlands

Tickets
€4,- / €2,- met SG-pas / gratis voor studenten

Democratische rechtsorde onder vuur

Groter denken, kleiner doen
Herman Tjeenk Willink

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde?
Wie nauwkeurig kijkt ziet tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling. Die moeten worden tegengegaan. Minister van Staat Herman Tjeenk Willink doet een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen.

Na afloop van de lezing wordt Herman Tjeenk Willink geïnterviewd door Erik Wijnholds, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden.

Herman Tjeenk Willink (1942) verwierf in de loop der jaren als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State de positie van boven de partijen staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van kabinet-Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van Staat.

Georganiseerd i.s.m. het Dagblad van het Noorden

See also

GEANNULEERD
GEANNULEERD - Geert Mak en Leonieke Vermeer
In gesprek met Geert Mak
Nederlands

UPDATE - Helaas moeten we mededelen dat het interview met Geert Mak door Leonieke Vermeer op dinsdag 17 maart nie