Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Nederlands
Tijd
20:00
Locatie

Academiegebouw
Broerstraat 5
Groningen
Nederland

Tickets
€3,-/gratis voor studenten en SG-kortingspashouders

Een leven vol multitasking

Niels Taatgen

Multitasken, kunnen we dat nu wel of niet? Hoe werkt multitasking en wat voor gevolgen heeft het op ons werk?

Het moderne leven wordt gekenmerkt door een veelvoud van activiteiten en doelen, waardoor dagelijks honderden kleine beslissingen genomen moeten worden over welke activiteit op dit moment gedaan moet worden. Uit  onderzoek naar multitasking blijkt dat mensen niet in altijd de beste keuzes maken bij dergelijke beslissingen, hetgeen niet alleen leidt tot gebrekkige productiviteit, maar ook tot ontevredenheid omdat mensen de dingen die ze eigenlijk het belangrijkst vinden niet gedaan krijgen.
Onderzoekers van de RUG hebben mechanismen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor het keuzeproces. Het blijkt dat het wisselen van taak het meest beïnvloed wordt door delen van de hersenen die even niets te doen hebben, in plaats van de prioriteit die een taak heeft.  Dit inzicht kan wellicht helpen om betere keuzes te maken, maar het is de vraag of mentale "peptalk", hoe wetenschappelijk gefundeerd ook, echt helpt. Beter is het wellicht onze huidige computer- en internetomgeving aan te pakken, omdat de huidige systemen slecht multitasken stimuleren in plaats van voorkomen.

Niels Taatgen is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft een achtergrond in informatica en cognitieve psychologie. In zijn onderzoek bouwt hij computersimulaties van intelligent menselijk gedrag, met name op het gebied van leren van vaardigheden en multitasking. Het onderzoek naar multitasking is uitgevoerd in het kader van een subsidie van de Europese Commissie (ERC).

Ook in deze serie

Zie ook

Placeholder
Koosje van Doesen, Viktoria Koblenko, Frank den Hollander, Marjo Buitelaar
Nederlands

Sinds enige tijd moet je – als je Nederlander wilt worden of als je je in Nederland wilt vestigen – aantonen dat je de taal beheerst en op de hoogte bent van onze gebruiken en g