Overslaan en naar de inhoud gaan

Een zwak voor Nederland

Ideeën voor een nieuwe politiek
Dick Pels, Chris Rutenfrans, Jacques Wallage

In deze eerste aflvering gaat Dick Pels, auteur van Een zwak voor Nederland. Nieuwe ideeën voor een nieuwe politiek, in gesprek met Chris Rutenfrans en Jacques Wallage. Hebben we in Nederland een harde lijn nodig om ons te beschermen tegen de fundamentalistische islam en de gebrekkige integratie? Zetten we in op het Verlichtingsfundamentalisme van Hirsi Ali en Wilders? Of moet Nederland met spoed op zoek naar het tegengif van een neo-conservatief patriottisme waar geldt Love it, or leave it?

Volgens Dick Pels is een dergelijke polarisatie niet vruchtbaar. Integendeel. De duivel drijf je niet uit met Beëlzebub. In zijn nieuwste boek Een zwak voor Nederland breekt Pels een lans voor het mobiliseren van de zachte krachten die in de Nederlandse cultuur rijkelijk aanwezig zijn. Tegenover het machismo van de islamitische betweters en de seculiere scherpslijpers plaatst hij de twijfel, het relativisme en de empathie. Deze kenmerken van een echt democratische houding zouden een veel beter uitgangspunt zijn voor integratie en gemeenschapszin, omdat ze niet tot polarisatie en wij-zij-denken leiden.

In een moeite door probeert Pels met zijn ideeën voor een nieuwe politiek de “leegte op links” te vullen. Want anders dan intellectueel rechts, lijkt links tot nu toe het antwoord op de vragen van deze tijd niet te kunnen geven. Slaagt hij daar in? Kunnen we iets aanvangen met zijn sociaal-liberalistische pleidooi voor losse verbanden tussen non-conformistische, tolerante burgers? Geeft zijn boek inderdaad de antwoorden waar we op wachten?

De socioloog en publicist Dick Pels is auteur van het Progressief Manifest, van een Fortuyn-biografie en is oprichter van de linkse denktank Waterland.  Hij is op 16 december te gast bij debatcentrum DwarsDiep. Twee critici lazen zijn boek zorgvuldig en zullen kanttekeningen plaatsen: journalist/ criminoloog Chris Rutenfrans redacteur van de Letter&Geest-bijlage van dagblad Trouw en de Groningse burgemeester Jacques Wallage. Het gesprek wordt geleid door RUG-filosoof Hans Harbers.

Dwarse Boeken is een nieuwe reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil DwarsDiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeenkomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek.

Ook in deze serie

Zie ook

Brian Dunphy
And the American Experience
English

How has this hit television show been able to be taken seriously?

Placeholder
Jan Pronk, Godfried Engbersen, Naeeda Aurangzeb
Noodzaak of wensdenken?
Nederlands

In onze geglobaliseerde wereld is iedereen met iedereen verbonden - economisch, sociaal, geografisch, via televisie en digitale communicatie.