Skip to main content
Nederlands
Time
20:30 – 21.30
Location

Rabo Studio, Forum Groningen
Nieuwe Markt 1, Groningen
Netherlands

Tickets
vrije toegang, geen ticket nodig

Gentrificatie: wie vormt de stad?

Thereza Langeler, Wouter van Gent, Willem Boterman, e.a.

Het klinkt als een grootstedelijk fenomeen, maar ook in middelgrote steden als Groningen zijn traditionele volksbuurten zoals de Korrewegwijk en de Oosterpoort beïnvloed door gentrificatie. Dat is wanneer een buurt of gebied langzaam verandert doordat welgestelde mensen erheen verhuizen, waardoor huizenprijzen stijgen en oorspronkelijke bewoners soms moeten vertrekken vanwege hogere kosten. De samenstelling en het karakter van de wijken verandert. Is het een zegen voor vernieuwing en economische groei, of juist een bedreiging voor de diversiteit en gemeenschapsbinding? Welke mechanismen drijven gentrificatie? Is er herontwikkeling van wijken mogelijk zonder gentrificatie?

In het kader van het festival over de toekomst van Groningen, Let’s Gro, geven sociaal geografen Wouter van Gent en Willem Boterman een korte lezing over hun boek Making the Middle-Class City: The Politics of Gentrifying Amsterdam. Hierna gaat geograaf en journalist Thereza Langeler met ze in gesprek, en schuiven ook Programmamanager Wijkvernieuwing René Asschert (Gemeente Groningen) en Algemeen Directeur van woningcorporatie Nijestee, Esseline Schieven, aan.

I.s.m. Onderzoeksgroep Transitie en Sociale Rechtvaardigheid (Rudolf Agricola School).

Let’s Gro
Het Let’s Gro Festival in Groningen is een jaarlijks evenement dat de nadruk legt op stedelijke ontwikkeling en innovatie. Het biedt een platform voor discussies, workshops en culturele activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de stad en het leven van haar inwoners. Ga voor het hele programma naar de website van Forum Groningen.  

Let op! Het tijdstip voor dit programma-onderdeel is gewijzigd. Het programma begint om 20.30 uur.

See also

Steven van Heuven, Margo van den Brink en Tjisse van der Heide
Nederlands

Al het leven op aarde bestaat uit water en is daarvan afhankelijk.

Placeholder
Beeldvorming in de persfotografie
Nederlands

Platgebombardeerde huizen, mensen ontdaan van ledematen en kinderen in tranen…  Het zijn krachtige beelden. We willen het verhaal achter de oorlog weten.

Rien Herber, Linda Steg en Machiel Mulder
Nederlands

Wat is er wetenschappelijk bekend over schaliegas en de gevolgen van ‘fracking’? Hoe zit het eigenlijk met de kosten-baten-analyse van schaliegaswinning?