Skip to main content
Placeholder
Nederlands

Gezond oud

Gerald de Haan, Paul Luiten, Cees van der Schans

Waarom wordt de een huppelend tachtig en lijkt de ander bij vijftig al uitgeblust? Wat bepaalt of we gezond oud worden? En kunnen we invloed uitoefenen op het verouderingsproces?

Actuele vragen die steeds belangrijker worden in de 21ste eeuw. De gemiddelde leeftijd is de laatste vijftig jaar sterk toegenomen door betere leefomstandigheden en gezondheidzorg. De prognose is zelfs dat in 2025 bijna een kwart van de bevolking in Nederland ouder is dan 65 jaar.

De levensverwachting van de mens wordt steeds beter, maar de periode van ziekte aan het eind wordt er niet korter op. Sterker nog, de verwachting is dat het aantal ouderdomsgerelateerde aandoeningen, zoals kanker en dementie, de komende decennia sterk zullen stijgen. Er is dus behoefte aan meer en betere kennis over deze ziekten. Want wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam als we ouder worden? Wat zijn de gevolgen voor ons lichaam en onze geest? Wat voor rol spelen erfelijke factoren en hoe belangrijk is de leefomgeving?

Inzicht in veroudering, het ontstaan van ziektes en de organisatie van ouderenzorg is hard nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden. Het UMCG, de RUG en de hogescholen van Noord Nederland slaan daarom de handen ineen in het project ‘Healthy Aging’. Een overkoepelend initiatief dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en praktische kennis bij elkaar brengt.

Bart van de Laar spreekt met moleculair bioloog Gerald de Haan over de fundamentele processen van het ouder worden en de invloed van genen en stamcellen, met neuroloog Paul Luiten over de geestelijke gevolgen van ouderdom, zoals dementie, en met Cees van der Schans, lector transparante zorgverlening en betrokken bij het project Healthy Aging, over gezond ouder worden.

In het maandelijks Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoeker over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. De site Kennisdebat van de RUG biedt meer achtergrondinformatie en de mogelijkheid om mee te discussiëren over de thema's.
 

Also in this series

See also

Placeholder
Dr. Alex Belenky
Myths and realities
English

The electoral system in the United States of America is complicated and differs from systems we know in Europe.