Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Nederlands

Helden voor het heden

Spartacus | Che Guevara | Karel de Grote | John F. Kennedy e.a.

Het verleden is vergeven van helden, heldendaden en heldenverering. Echte helden hebben een standbeeld, staan op straatnaambordjes en hun geboortehuis is een bedevaartsoord. Hun leven wordt verfilmd of is onderwerp van opera’s en toneelstukken.

Maar hoe komt het dat we ons de ene historische figuur herinneren en dat de andere in de vergetelheid is geraakt? Zijn daar elementen in het leven van de held zelf voor aan te wijzen of gaat de geschiedenis met een held aan de haal?
Samen met de afdeling Middeleeuwse en Renaissance Studies (MRS) van de Faculteit Letteren van de RUG ging Studium Generale op zoek naar acht helden die ons nog altijd heugen. Op vier avonden bespreken telkens twee sprekers hun held en beantwoorden de vraag waarom we deze historische figuur nog altijd als held zien. Waarom waren of zijn ze voorwerp van politieke verering? Waarom zijn ze - al dan niet terecht - gevierd als kampioenen van een cultureel-politiek ideaal? Hoe verknoopt zijn feiten en fictie rond deze personen? Kortom, in goed Nederlands: wat is de Werdegang en het Nachleben van deze helden? En is er nog steeds een heldenrol voor deze historische figuren weggelegd?


Spartacus | Che Guevara
Anton van Hooff | Kees Koonings
scheiding-lezing
Datum: Dinsdag 15 maart 2005
scheiding-lezing


Karel de Grote | John F. Kennedy
Ronald van Kesteren | Doeko Bosscher
scheiding-lezing
Datum: Dinsdag 22 maart 2005
scheiding-lezing


Jeanne d’Arc | Evita Perón
Jan van Herwaarden | Michiel Baud 
scheiding-lezing
Datum: Dinsdag  29 maart 2005
scheiding-lezing


Willem van Oranje | Giuseppe Garibaldi
Arie van Deursen | Asker Pelgrom
scheiding-lezing
Datum: Dinsdag 5 april 2005
scheiding-lezing


Over de sprekers:
Dr. Anton van Hooff  is universitair hoofddocent voor klassieke geschiedenis en voor de leraarsopleiding klassieken aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Hij publiceerde over antiek banditisme, zelfdoding in de oudheid en over Spartacus en is medeauteur van ettelijke schoolboeken voor geschiedenis en klassieken. Bovendien ventileert hij regelmatig zijn gepeperde mening over allerlei actuele kwesties, waarbij de antieke wereld vaak een referentiepunt is.

Dr. Kees Koonings studeerde vergelijkende sociologie en culturele antropologie. Hij is hoofddocent culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt met name de sociale en politieke aspecten van ontwikkelingsvraagstukken in Latijns Amerika.

Dr. Ronald van Kesteren studeerde geschiedenis en filosofie en is verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Van Kesteren is tevens leraar filosofie in Venlo. Hij promoveerde op de studie Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische passie.

Prof.dr. Doeko Bosscher is hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde Geschiedenis in Amsterdam en promoveerde op Colijn. Bosscher doceerde in en over de Verenigde Staten en was tot voor kort Rector Magnificus van de RUG.

Prof.dr. Jan van Herwaarden is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij studeerde Middeleeuwse Geschiedenis in Groningen en geldt als kenner van leven en werk van Erasmus.

Prof.dr. Michiel Baud is hoogleraar Latijns Amerika Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Baud studeerde Eigentijdse Geschiedenis in Groningen en werd bekend door zijn onderzoek naar de rol van Jorge Zorregieta, prinses Máxima’s vader, in de Argentijnse vuile oorlog.

Prof.dr. A.Th. van Deursen is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van Deursen, die geldt als een kenner van het gereformeerde gedachtegoed, publiceerde veel over de Oranjes en over het dagelijks leven in de Gouden Eeuw.

Drs. Asker Pelgrom studeerde cultuurgeschiedenis in Groningen, Pisa en Bologna. Hij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van het Italië van de negentiende eeuw en hoopt dit jaar te promoveren op een onderzoek naar de historische cultuur van het Italiaanse primo Ottocento tussen stedelijke herinnering en nationale identiteit.

Zie ook

Placeholder
Foppe de Haan, Katja Staartjes
Nederlands

Hoe bereiken topsporters hun doel? Wat kunnen we leren van hun omgang met soms extreme omstandigheden? Hoe belangrijk zijn teamwork, coaching en durf?