Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Thema
In serie
Nederlands

Helpt hulp?

Twistgesprek over ontwikkelingssamenwerking
Arend-Jan Boekestijn, Lau Schulpen, Ronald Ohlsen, Rudy Lentze, Koos Dijksterhuis

Nederland is al meer dan vijftig jaar een van de koplopers op het mondiale toneel van de ontwikkelingssamenwerking. Maar die positie is niet onomstreden.

Nut en noodzaak van ontwikkelingssamenwerking staan met regelmaat ter discussie. Brengt het de ontvangende landen meer onafhankelijkheid of maakt het de mensen in de Derde Wereld juist hulpverslaafd? Komt het geld wel terecht bij de groep allerarmsten of verdwijnt het grotendeels in de zakken van de al rijke machthebbers?

Duidelijk is dat het belang van de hulpgelden in vergelijking met andere financiële stromen steeds kleiner wordt. Is handelsbevordering dan niet een veel betere manier om alle wereldbewoners van groeiende welvaart te laten genieten? Tegelijkertijd neemt de populariteit van steun aan kleinschalige concrete particuliere projecten toe. Kortom, heeft de traditionele hulpverlening zijn langste tijd gehad?

Naast deze prangende vragen komt de nieuwe beleidslijn aan de orde om veiligheidsvraagstukken aan ontwikkelingssamenwerking te koppelen.
Over deze onderwerpen gaan VVD Tweede-Kamerlid Arend-Jan Boekestijn en Lau Schulpen, universitair docent verbonden aan het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) in debat.
 
Gespreksleiders zijn Pieter Boele van Hensbroek en Hans-Paul Klijnsma, beiden verbonden aan het Centre for Development Studies van de RUG.
Dichter Ronald Ohlsen en gitarist Rudy Lentze brengen een toepasselijk lied ten gehore en freelance journalist Koos Dijksterhuis geeft in een column zijn dwarse kijk op het thema.

Dit debat  wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel Debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, Cultureel Studentencentrum Usva, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre for Development Studies van de RUG.

 

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Lucas De Man
in East Asia
English

In theatrical lecture performance Meet the Millennials creator Lucas De Man (NL/BE) takes you on a fascinating trip: lightning fast you travel through six megacities in Asia.

Placeholder
Martin van Creveld, Hans Achterhuis
English

In theory, war is simply a means to an end, a rational, if very brutal, activity intended to serve the interests of one group of people by killing, wounding, or otherwise incapa