Overslaan en naar de inhoud gaan

Het epos van Gilgameš

Dr. Herman Vanstiphout

Het epos van Gilgameš vertelt het relaas van Gilgameš, de Koning van de Soemerische stadstaat Uruk. Gilgameš is een machtig man, een hafgod, mooi, sterk en heldhaftig, maar ook hoogmoedig en wreed. Hij onderdrukt zijn volk, commandeert zijn mannen en laat geen dochter aan haar moeder. De bevolking beklaagt zich bij de goden die besluiten om Gilgameš een lesje te leren. Zij creëren Enkidu, een figuur die het Gilgameš heel moeilijk maakt. Later sluiten Enkidu en Gilgameš een verbond en samen trekken ze op tegen de goden.
Het thema van het epos is van alle tijden. Gilgameš is een jonge en overmoedige held die heldendaden verricht, zich meet met de goden en alle gebieden tussen hemel en aarde verkent om onsterfelijk te worden.
Het Gilgameš-epos begon vorm aan te nemen rond 2000 voor Christus in het zuiden van Mesopotamië als cyclus van afzonderlijke verhalen in het Soemerisch. Het groeide uit tot het eerste literaire meesterwerk van de menselijke beschaving. Rond 1200 voor Christus kreeg het epos zijn klassieke vorm in elf kleitabletten, gesteld in het Akkadisch.
Recente vondsten en wetenschappelijk onderzoek stelden Vanstiphout in staat het Gilgameš-verhaal te reconstrueren en te presenteren.

Dr. Herman Vanstiphout geldt als de productiefste spijkerschriftgeleerde van Nederland. Hij werd geboren in Vlaanderen en was verbonden aan de universiteiten van Leuven en Cambridge. Vanstiphout doceert semitistiek en Assyriologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Everything you always wanted to know is een maandagmiddagcollege over kopstukken en hoofdzaken in de wetenschap, cultuur en maatschappij. Over Grote Gebeurtenissen, Grote Theorieën, Grote Namen en Omvattende Concepten. Van Big Bang tot Supersnaren, van Plato tot Wittgenstein, van Mythologie tot Chaostheorie, van Homerus tot Huizinga.

Ook in deze serie

Zie ook

Placeholder
Olaf Vos. Inleiding Martin Hillenga
Workshop Olaf Vos
Nederlands

Als nieuwe student in Groningen komt er een hoop op je af: je gaat op jezelf wonen, begint een nieuwe opleiding en maakt kennis met het studentenleven.