Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Nederlands

Hulp of handel: wat helpt de Derde Wereld?

Myriam Vander Stichele, Diana van Loenen, Prof.dr. Steven Brakman, Dr. Gerrit Faber

De vaste positie van Nederland als koploper op het mondiale toneel van ontwikkelingssamenwerking wankelt. Uiteraard vervult Nederland deze functie al vijftig jaar met de beste bedoelingen, maar het lijkt nu tijd om de balans op te maken en dan is de uitkomst niet onverdeeld positief. Zeker nu minister Koenders weer het accent legt op noodhulp en crisisgebieden klinkt het verwijt dat er zo nooit structurele verbeteringen in de Derde Wereld komen. Steeds meer politici, economen en specialisten hebben grote twijfels bij de effectiviteit van de traditionele ontwikkelingshulp en zetten hun kaarten op vrijhandel en het stimuleren van ontwikkeling op eigen economische kracht. Met landen als Brazilië, China en India als positieve voorbeelden.
De Europese Unie wil met overheden van ontwikkelingslanden Economic Partnership Agreements (EPA’s) aangaan. Dit zijn akkoorden die zorgen dat landen producten vrij kunnen verhandelen. Maar houdt deze vorm van vrijhandel niet veel te weinig rekening met de zwakke concurrentiepositie van ontwikkelingslanden? De harde concurrentie van rijkere landen verzwakt hun lokale markten waardoor hun landbouwsector dreigt in te storten. Wereldwijd groeit het protest tegen deze openstelling van de markt van ontwikkelingslanden.
Is vrijhandel op de langere termijn een betere oplossing dan het pompen van geld in ontwikkelingslanden? Hoe eerlijk is vrijhandel - wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het Europese subsidiebeleid voor de Afrikaanse boer? Ligt de verantwoordelijkheid voor eerlijke handel bij de politiek, het bedrijfsleven of de consument? En kunnen we het ministerie van ontwikkelingssamenwerking maar beter opheffen?

Gasten
Myriam Vander Stichele, onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
Diana van Loenen, politiek adviseur bij de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO)
Prof.dr. Steven Brakman, hoogleraar Mondialisering en Internationale Economie Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Gerrit Faber, Utrecht School of Economics, Universiteit Utrecht

Discussieleider
Prof.dr. Frans Zwarts, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen

Georganiseerd ism. Move Your World, jongerenorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling

Ook in deze serie

Placeholder
Gespreksleider: Doeko Bosscher, hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG
Het Grote Amerikaanse Verkiezingsdebat
Nederlands

De epische strijd tussen de Democraten Barack Obama en Hillary Clinton om de nominatie voor presidentskandidaat vindt in Groningen een nieuw hoogtepunt.

Placeholder
Theo Bouman, Berend van der Lei, Larissa Pans, Marije Lieuwens
De dwang van schoonheidsidealen
Nederlands

Iedereen wil mooi zijn, of op zijn minst mooi gevonden worden door anderen. Jonge meiden en hun moeders worstelen beiden met hun lichaam.

Zie ook

Ongoing program in English
Debates, talks and discussions
Towards a New Academia!
English

On the Night of the University the future of the Academia will be central theme of debates, talks and discussions.