Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Mensenrechten tussen Verlichting en Christendom

Eduard Kimman. Co-referent: John Morijn

Mensenrechten zijn voor ons, Westerlingen, onaantastbaar en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens boven alle kritiek verheven. We zouden maar wat graag zien dat alle landen deze mensenrechten zouden respecteren.

Bij mensenrechten denken we vooral aan de rechten en vrijheden van de individuele mens. Aan godsdienstvrijheid bijvoorbeeld of de vrijheid van meningsuiting. Deze liberale, seculiere en  individualiserende manier om tegen mensenrechten aan te kijken, lijkt de rechtstreekse erfenis van de Verlichting – de tijd waarin de mensenrechten voor het eerst werden opgesteld.

Volgens hoogleraar bedrijfsethiek Eduard Kimman is de ontstaansgeschiedenis van mensenrechten
veel rijker dan tegenwoordig wordt gedacht. Mensenrechten zijn voor het eerst geformuleerd in de tijd van Adam Smith (economie) en Immanuel Kant (filosofie, ethiek). Deze gelovige én praktiserende christenen, zouden onze manier van spreken over autonomie, vrijheid of mensenrechten waarschijnlijk niet begrijpen.

Deze terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de mensenrechten is voor Kimman tevens de aanleiding om de huidige interpretatie ervan te kritiseren. Door de hedendaagse nadruk op individuele rechten en vrijheden raken belangrijke noties als sociale rechtvaardigheid en algemeen belang buiten beeld.

Prof.dr. E.J. Kimman is hoogleraar bedrijfsethiek aan de VU Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, priester en jezuïet. Hij was van 2002 tot 2008 secretaris-generaal van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Kimman publiceerde een aantal boeken over het christelijk-sociale denken, waaronder Marktethiek (1990), Organisatie-ethiek (1991), Goed verzorgd (1993) en Verkaveling van de moraal (2002). Hij was mederedacteur van diverse boeken, onder meer van Vertrouwen in de economie (1997; met o.a. J.P. Balkenende) en schreef een honderdtal artikelen over ethische onderwerpen.

Mr. J. Morijn is docent mensenrechten en programmacoördinator Bachelor of Law in International and European Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG. Hij heeft zich gespecialiseerd in EU-recht en mensenrechten en werkt aan een promotieonderzoek over mensenrechten in het recht van de Wereld Handelsorganisatie.

 

See also

Aletta Jacobs Lezing 2011
Janine Janssen. Coreferent: Wim Huisman
Vrouwen en eergerelateerd geweld
Nederlands

Eergerelateerd geweld – geweld om de familie-eer te beschermen – klinkt voor de meeste mensen wellicht als een exotisch verschijnsel, maar het komt ook in Nederland voor.

Discussieleiders: Rick van der Kleij en Rosa Timmer
Verkiezingsdebat gemeenteraad 2010
Nederlands

Woensdag 3 maart 2010 mogen we weer naar de stembus. Ook in Groningen kiezen studenten en stadjers een nieuwe gemeenteraad.

Ben & Jerry's
Ben Cohen
English

Co-founder Ben Cohen tells you all about the history of Ben and Jerry’s, their values, their mission and about their involvement in communities.