Overslaan en naar de inhoud gaan
Thema
Nederlands
Tijd
20:00

Natuurwetenschappers: Isaac Newton

Floris Cohen

Isaac Newton was ook alchemist, ketters theoloog, eenzame zonderling en een bijzonder snel aangebrand criticus. Hoe werkte dat door op zijn vele ontdekkingen?

Isaac Newton (1643-1727) kennen we als één van de grootste ontdekkers. De universele aantrekkingskracht, de differentiaal- en integraalrekening en de kleurschifting staan met recht op zijn naam. Tevens was Newton gedurende lange perioden van zijn leven fellow van Trinity College aan de universiteit van Cambridge, tevens alchemist, ketters theoloog, eenzame zonderling, bijzonder gauw aangebrand criticus, en het laatste kwart eeuw van zijn leven President van de Royal Society. Hoe valt het een met het ander te rijmen? Hoe heeft deze onbekende kant van Newton uitgewerkt op zijn ontdekkingen? Welke betekenis heeft Newtons alchemie en zijn theologie gehad voor de universele gravitatie? Wat betekenden zijn voorzitterschap van de Royal Society en zijn unfaire manier van polemiseren voor de lotgevallen van de differentiaal- en integraalrekening? En hoe had zijn opstelling als excentrieke universitaire outsider invloed op zijn publicatie van de kleurschifting?

Floris Cohen is hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht (Faculteit Geesteswetenschappen). Hij is voorzitter van het Descartes Centre, en auteur van De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (2007; sindsdien vertaald in het Duits en het Chinees) en van Isaac Newton en het ware weten (2010).

Interessante links
Floris Cohen
Wikipedia Floris Cohen
Boek Isaac Newton en het ware weten
YouTube BBC-documentaire Newton the Dark Heretic
The Life of Sir Isaac Newton
 

 

 


 

Ook in deze serie

Zie ook

U-meet 2015
Arjen Dijkstra, Peter Barthel, Kees Hummelen, Jorrit Terra en Stefan Knapen
5 minilezingen en een 3D film
Nederlands

In ‘Rondom de zon’ wordt de zon vanuit verschillende onderzoeksgebieden belicht. Hoe is het gesteld met onze kennis over de zon en zonlicht? 

Gerald de Haan en Menno de Bree
Nederlands

Mensen zullen langer gezond blijven en ouder worden, maar kan ouderdom uiteindelijk ook worden genezen – en staat dit gelijk aan een gelukkiger leven?