Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
Nederlands

Nynke van Hichtum

Biografie en film over een bijzondere vrouw
Dr. Aukje Holtrop

Nynke van Hichtum was niet alleen de schrijfster van Afke's Tiental, het kinderboek over 'het Friesche arbeidersleven' dat in 1903 verscheen en tot de dag van vandaag warme gevoelens en gouden herinneringen oproept. Ze was evenmin alleen de vrouw van Pieter Jelles Troelstra, de voorman van de SDAP, met wie ze de eerste rumoerige jaren van de arbeidersbeweging in Nederland meebeleefde. Ze was ook niet alleen het ziekelijke mens dat na bijna twintig jaar huwelijk door haar man werd ingeruild voor een jongere en gezondere vrouw.
Nynke van Hichtum leefde in een interessante tijd en maakte van nabij grote sociale en culturele veranderingen mee. Ze had de grootse toekomstverwachtingen die bij dit fin de siècle hoorden, en zette al haar energie in om de wereld vooral voor kinderen te verbeteren. Haar leven lang hamerde ze op de kracht en het belang van goede boeken voor (arbeiders)kinderen. Zelf schreef ze een groot aantal mooie kinderboeken, bundelde honderden sprookjes en verhalen uit de wereldliteratuur en vertaalde klassieken als Robinson Crusoë en Winnie de Poeh.

Net als in haar proefschrift 'Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer, 1860-1939' gaat Aukje Holtrop uitgebreid in op deze aspecten van het leven van de bijzondere vrouw die Nynke van Hichtum is geweest. Daarbij legt zij ook een relatie met de film 'Nynke' die aansluitend op de lezing wordt vertoond.

De film Nynke (2001) van regisseur Pieter Verhoeff is een liefdesgeschiedenis over de beroemde kinderboekenschrijfster Nynke van Hichtum, die er een half leven over gedaan heeft om uit de schaduw van haar man, de staatsman en dichter Pieter Jelles Troelstra, te komen. Met in de hoofdrollen Monic Hendrickx (Sjoukje Bokma-De Boer) en Jeroen Willems (Pieter Jelles Troelstra).
Aukje Holtrop werkte als adviseur mee aan deze film.

Dr. Aukje Holtrop studeerde Nederlands en is journalist. Ze werkt onder andere voor Vrij Nederland en VPRO-radio. In oktober promoveerde ze aan de RUG op een biografie van Nynke van Hichtum.

Zie ook

Placeholder
Prof.dr. Jan de Lange
Talent voor wiskunde, techniek en logica
Nederlands

Iedereen die naar jonge kinderen kijkt, ziet dat zij vaak ongelofelijke talenten hebben en sprankelen van nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen.