Overslaan en naar de inhoud gaan

Paul Scheffer: Het Land van Aankomst

Leo Lucassen, Naima Azough

Je zou Paul Scheffer kunnen zien als een van de aanjagers van het maatschappelijke debat over immigratie en integratie. Zijn spraakmakende essay Het multiculturele drama (uit 2000) was in ieder geval een mijlpaal in die discussie.

Scheffer werd een van de invloedrijkste opiniemakers in ons land. Hij waarschuwt in dat artikel voor een ongebreideld vertrouwen in de goede afloop van de immigratie en breekt de staf over het linkse streven naar een multiculturele samenleving. Multiculturalisten zijn volgens Scheffer een grotere bedreiging voor de samenleving dan immigranten zelf.

Onlangs verscheen Scheffers langverwachte boek Het Land van Aankomst. Het is een intellectuele rechtvaardiging van zijn essay, maar ook een zoektocht naar ingrediënten voor een nieuw ‘wij’-gevoel. Volgens de één is het boek geslaagd als een hartstochtelijke pleidooi om de impasse tussen multiculturalisten en islam-bashers te begrijpen en te overwinnen. Anderen verwijten Scheffer wel erg op zijn hoede te zijn voor immigranten. Weer anderen vinden het boek mislukt omdat Scheffer niet kiest, het iedereen naar de zin wil maken en daardoor vlees noch vis biedt.

Wie heeft er gelijk? Hoogste tijd voor een discussie-avond over dit boek in Groningen. Aanwezig zijn auteur Paul Scheffer, publicist en bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, Naima Azough, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks en Leo Lucassen, de Leidse hoogleraar sociale geschiedenis en migratiekenner. Hij publiceerde onlangs The Immigrant Threat (2005) en schreef mee aan de vuistdikke Enzyclopädie Migration in Europa (2007) De discussie staat onder leiding van RUG-filosoof Hans Harbers.

Dwarse Boeken is een reeks debatavonden van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil DwarsDiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeenkomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek. 
 

Ook in deze serie

Zie ook

Placeholder
Nederlands

                        Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin 
                         wij leven, maar manieren waarop wij denken.