Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands

Schaliegas

Rien Herber, Linda Steg en Machiel Mulder

Wat is er wetenschappelijk bekend over schaliegas en de gevolgen van ‘fracking’? Hoe zit het eigenlijk met de kosten-baten-analyse van schaliegaswinning? En welke rol speelt schaliegas in de internationale energiehandel?

Schaliegas, voor de één een veelbelovende nieuwe energiebron, voor de ander een bron die kan leiden naar een regelrechte milieuramp. Schaliegas is aardgas dat in kleine belletjes vastzit in oeroude steenlagen op kilometers diepte onder de grond. De enige manier om schaliegas te winnen is door ‘fracking’: het boren van een gat in de harde steenlaag, dat te vullen met water, zand en chemicaliën, tot het gesteente barst onder de hoge druk en het gas kan ontsnappen via de boorleiding. Tegenstanders roepen dat ‘fracking’ het risico op aardbevingen verhoogt en het grondwater vervuilt met chemicaliën.
Maar we hebben het wel over een serieuze nieuwe bron van energie. Want wat moeten we als het aardgas in Groningen opraakt? Wordt Nederland dan afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers? Of kan het schaliegas dat in de Nederlandse bodem zit een uitkomst bieden?
Belangen en meningen lijken de discussie over de voor- en nadelen van schaliegas te vertroebelen. Provincies verklaren zich ‘schaliegasvrij’. Burgers lopen te hoop tegen de verwachte risico’s van proefboringen. Terug naar de basis: wat is er wetenschappelijk bekend over schaliegas en de gevolgen van ‘fracking’? Hoe zit het eigenlijk met de kosten-baten-analyse van schaliegaswinning?  En welke rol speelt schaliegas in de internationale energiehandel?
Alex van den Berg spreekt hierover met Rien Herber, hoogleraar geo-energie aan de RUG, die zich bezighoudt met het optimaliseren van de winning van fossiele brandstoffen en het zoeken naar nieuwe, duurzame energiebronnen in de aarde, Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de RUG, die  de publieke opinie over schaliegas onderzoekt en Machiel Mulder, hoogleraar regulering van energiemarkten aan de RUG, die zich bezighoudt met de economie van de regulering van netwerksectoren, in het bijzonder de energiesector.

Interessante links
Website Rien Herber
Website Machiel Mulder
Website Linda Steg
Unifocus.nl: Linda Steg - Publieke opinie over schaliegas
RUG.nl: Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt mening over gaswinning
Volkskrant.nl: Op termijn is aardgas een economische vloek
Trouw.nl: Hoogleraren: 'Schaliegas is voor Nederland niet interessant'
Wetenschap24.nl: Schaliegas: op zoek naar een mening
YouTube.com: documentaire 'Gasland' over schaliegas
YouTube.com: documentaire 'Gasland' over schaliegas - deel 2

 

Ook in deze serie

Zie ook