Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Sleutelen aan de democratie?

Over de kloof met de burgers
Jacques Wallage, Frank Ankersmit, Hans Engels

De kloof tussen politiek en burgers is onaanvaardbaar groot. Burgers vertrouwen partijen en politici niet meer. Daardoor neemt ook het gezag van de overheid af. Politieke partijen moeten een andere koers varen. De huidige partijdemocratie moet een publieksdemocratie worden. Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur in het advies ‘Vertrouwen op democratie’. De kloof met de samenleving heeft volgens de Raad niet te maken met het veel bekritiseerde gebrek aan direct contact tussen burgers en politici. Het gaat om een andere kloof. In de moderne samenleving zijn mondige burgers deel gaan uitmaken van horizontale netwerken, terwijl het politieke bestuur als vanouds behoorlijk hiërarchisch georganiseerd is. Zo groeiden samenleving en overheid uit elkaar. Politici en bestuurders moeten weer nieuwe verbindingen zoeken met de burgers. Bijvoorbeeld door een brede visie op de samenleving te geven, in plaats van gedetailleerde beleidsplannen in snel achterhaalde verkiezingsprogramma’s. En de burgers moeten meer invloed krijgen, zowel op het beleid als op de keuze van politieke leiders. Is de democratie aan revisie toe? En zijn nieuwe verbindingen met de mondige burgers dan de oplossing?

Drie RUG-hoogleraren over de toekomst van de democratie, met een lezing van oud-burgemeester Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur en hoogleraar integratie en openbaar bestuur en korte reacties van Frank Ankersmit, emeritus-hoogleraar geschiedenis en Hans Engels, Eerste Kamerlid voor D66 en hoogleraar staatsrecht. Na de lezingen gaan de sprekers in discussie met het publiek.

Dit programma is georganiseerd met steun van de Raad voor het openbaar bestuur.

Interessante links
Wikipedia Jacques Wallage
Wikipedia Frank Ankersmit
Wikipedia Hans Engels

See also

Vreneli Stadelmaier
Hoe vrouwen kunnen genieten van hun succes
Nederlands

Talentvolle vrouwen hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Als gevolg daarvan leggen ze de lat voor zichzelf heel hoog, of juist heel laag.