Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Vergeten om te overleven of onthouden om te bestaan

Over de achteruitgang van de moderne communicatie
Prof.dr. Herman Pleij

De Dijksterhuis-lezing is een initiatief van de Stichting Academisch Erfgoed. Deze Stichting, waarin de universiteiten van Leiden, Groningen, Utrecht, Amsterdam en Delft participeren, beoogt de instandhouding van de universitaire collecties en cultuurschatten te bevorderen. Ook wil zij het Nederlandse academisch erfgoed bekender en toegankelijker maken. Zij doet dit ondermeer door jaarlijks een lezing aan een van de deelnemende universiteiten te organiseren over een aspect van de academische collecties. De lezing is vernoemd naar de internationaal vermaarde wetenschapshistoricus Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965), die zich zowel op het gebied van de natuurwetenschappen als op dat van de humaniora bewoog. De eerste Dijksterhuis-lezing werd op 28 april 2004 door Prof. Dr Vincent Icke in Leiden gehouden.

Prof. Dr Herman Pleij
Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979; tweede druk 1983). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998) en Tegen de barbarij. Tien stukken over vaderlandse beschaving (1999). Hij publiceerde voorts ondermeer De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988; tweede druk 1998), Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (1997; tevens vertaald in het Duits en Engels), Van karmijn, purper en blauw; over kleuren van de Middeleeuwen en daarna (2002; vertaald in het Engels) en De herontdekking van Nederland (2003). Pleij maakte in 1991 een radio- en TV-serie voor TELEAC over de Middeleeuwen en in 1997 samen met G.J. Dröge de AVRO TV-serie `Wij Nederlanders’.
In 1994 verscheen zijn roman Zandgrond, over een man die worstelt met het dagboek van zijn grootvader uit de Eerste Wereldoorlog in België. Hij werkt thans aan een boek over het literaire en culturele leven in het Amsterdam van vóór de Gouden Eeuw, aan een studie over leven en werk van Anna Bijns te Antwerpen en aan een roman over Willem van Oranje.


VERGETEN OM TE OVERLEVEN OF ONTHOUDEN OM TE BESTAAN
ver de achteruitgang van de moderne communicatie

Aan de hand van
       . Bernardus Claraevallensis, Sermonen, winter- ende somerstuck (Zwolle 1495)
       . Gipsafgietsel van de Kop van Hendrik Jacobus Jut (1851-1878)
       . Preparaat van Prof. Dr Gerbrand Bakker (1771-1828)
       . `Museum van Natuurlijke Historie’. Olieverfschilderij van F.H. Bach (1897)
       . Skelet van een pasgeboren kind (18de of 19de eeuw)
       . Mnemometer uit het laboratorium van Prof.Dr Gerard Heijmans
Een aantal van deze objecten, afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek en het Universiteitsmuseum, wordt tijdens de lezing tentoongesteld.

Na afloop van de lezing wordt de aanwezigen vanaf 21.15 uur een receptie aangeboden in het Universiteitsmuseum, Oude Kijk in `t Jatstraat 7a, Groningen. Tevens is er dan gelegenheid het Universiteitsmuseum te bezichtigen.

See also

Lucas De Man
in East Asia
English

In theatrical lecture performance Meet the Millennials creator Lucas De Man (NL/BE) takes you on a fascinating trip: lightning fast you travel through six megacities in Asia.