Skip to main content
Placeholder
Theme
Nederlands

Wereldburgerschap

Noodzaak of wensdenken?
Jan Pronk, Godfried Engbersen, Naeeda Aurangzeb

In onze geglobaliseerde wereld is iedereen met iedereen verbonden - economisch, sociaal, geografisch, via televisie en digitale communicatie. De politiek daarentegen is nog steeds in sterke mate georganiseerd rond nationale staten. Het is dan ook de hoogste tijd voor democratie en burgerschap over de staatsgrenzen heen, zo beweren sommigen. Anderen zijn sceptisch over deze pleidooien voor kosmopolitisme en wereldburgerschap. Globalisering zou juist bij velen de roep om eigenheid en oude zekerheden versterken, zoals ook blijkt uit de herwaardering van eigen nationale, religieuze en etnische identiteiten. De pleiters voor wereldburgerschap wordt vaak naïef idealisme verweten, de sceptici worden weggezet als bekrompen en kleinburgerlijke angsthazen. Hoe zijn beide uitersten te verbinden? Is wereldburgerschap wenselijk, of zelfs noodzakelijk? En, zo ja, is het dan ook mogelijk?
Daarover spreken en debatteren voormalig minister Jan Pronk, thans hoogleraar theorie en praktijk van internationale ontwikkeling aan het Institute of Social Studies in Den Haag en Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naeeda Aurangzeb, Pakistaans-Nederlands journaliste, spreekt een column uit.
De avond staat onder leiding van Hans Harbers, verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG en mede-organisator van het project De Mens als Vreemdeling.
Deze publieksavond vormt de aftrap van het project De Mens als Vreemdeling, een initiatief van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, naar aanleiding van de verschijning, 50 jaar geleden, van het proefschrift met dezelfde titel van de Groningse filosoof Lolle Nauta. Voor meer informatie, zie www.forum.nl/vreemdeling.

 

Op deze avond, voorafgaand aan de internationale conferentie Het vreemde en het eigene. Eenheid en verscheidenheid inzake mensenrechten en democratie (21-22 oktober in Groningen), zullen ook de winnaars bekend worden gemaakt van de essaywedstrijd, georganiseerd in het kader van dit project i.s.m. De Groene Amsterdammer. Tevens zal een korte toelichting worden gegeven op de affichetentoonstelling Views on the West, te zien van 20 t/m 22 oktober in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

 

De avond is georganiseerd door FORUM, i.s.m. Studium Generale en de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG.

See also

Janniko Georgiadis
English

Sex is the best and the worst of us. It makes us crave, relish and hurt, arouses us to art and turns us into liars. And of course, it makes us procreate.

Met livestream
Geert Mak en Leonieke Vermeer
In gesprek met Geert Mak
Nederlands

Hoe beleefden wij, Europeanen, de eerste twee decennia van deze eeuw?

Film premiere and discussion with Dirk Bezemer
The Good, the Bad and the Ugly
English

Money is nothing more than debt created by banks. How does a debt crisis work? And how can we prevent crises and get out of our current one?