Overslaan en naar de inhoud gaan
Nederlands
Locatie

Auditorium, Van DoorenVeste
Zernikeplein 11
Groningen
Nederland

Tickets
gratis (geen kaartje nodig)

Werk maken van spelen

Froukje Hajer

Kinderen spelen. Dat weet iedereen. Toch krijgen veel kinderen in Nederland tegenwoordig te weinig tijd en ruimte om te spelen. Als ze minder kunnen spelen, zijn ze minder zelfredzaam, ontwikkelen ze zich fysiek minder, hebben ze minder zelfvertrouwen en zijn ze minder goed in staat in samenspel met anderen beslissingen te nemen.

Kinderen van nu hebben te maken met bezorgde ouders die hen volgen met GPS. Op straat is weinig ruimte voor avontuur en op school en in de kinderopvang bepalen volwassenen wat er gebeurt. Te weinig spelen leidt vroeg of laat tot problemen – niet voor niets heeft het VN-comité inzake de Rechten van het Kind regeringen opgeroepen meer aandacht aan dit ‘vergeten recht’ te geven. Een visie op spelen is een essentieel onderdeel van het beleid van gemeenten, scholen en alle organisaties waar kinderen komen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat kinderen meer gaan spelen? Veiligheid lijkt nu het hoofddoel, maar moeten kinderen niet leren omgaan met risico’s?

Froukje Hajer is speeldeskundige en schrijver van het boek Werk maken van spelen. Zij volgde de Academie van Sociale en Culturele Arbeid in Groningen en startte haar loopbaan in het kinderwerk in Amsterdam Noord in de jaren tachtig. Ze verbindt als sociaal ondernemer praktijk en beleid en heeft ervaring in het jeugdwelzijns werk en sociaal-cultureel werk, de Brede School, speelruimtebeleid en kinderrechten. Froukje was eerder o.a. werkzaam bij het NIZW (voorloper van het huidige Nederlands Jeugdinstituut) en Jantje Beton en is actief in verschillende besturen en vrijwilligersprojecten. Ze is o.a. voorzitter van het Platform Ruimte voor de Jeugd en initiatiefneemster van het Speelforum.

Deze Hanze Jeugdlezing is georganiseerd ism. het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen.

Ook in deze serie

Zie ook