Skip to main content
Placeholder
Theme
In series
Nederlands

Wordt Nederland een B-land?

Rien Segers. Co-referent: Frank Jan de Graaf

De wereld na de crisis zal er in veel opzichten volstrekt anders uitzien dan daarvoor. Drie ontwikkelingen zijn daar verantwoordelijk voor. Ten eerste is het leiderschap van de Verenigde Staten in de wereld niet langer vanzelfsprekend: het economisch zwaartepunt van de wereld verplaatst zich sneller dan gedacht naar Azië. Bovendien is het Anglo-Amerikaanse ‘neo-liberale’ model, dat voor Nederland de laatste dertig jaar het economisch richtsnoer is geweest, over zijn houdbaarheidsdatum heen. En ten slotte hebben de crisismaatregelen die tot nu toe in Nederland zijn genomen, overwegend een ad-hoc-karakter. Nederland ontbeert een toekomststrategie.
Willen we voorkomen dat Nederland als een B-land uit de crisis tevoorschijn komt, dan is het de hoogste tijd een effectieve toekomstvisie te ontwikkelen. Daadkrachtig en adequaat handelen is nu een vereiste. Nederland heeft toekomstscenario’s nodig waarin de harde Amerikaanse bedrijfscultuur wordt ingeruild voor een gemoderniseerde versie van het oude, vertrouwde Rijnlandse model, dat sterker gericht is op gedeeld leiderschap, solidariteit en overleg. Wanneer dit Rijnlandse model wordt aangevuld met de sterke kanten van de competitieve Aziatische bedrijfscultuur heeft de Nederlandse economie weer goede kansen.

Lezing met een kritische reactie van Frank Jan de Graaf, lector International Business, en een discussie met het publiek.

Prof.dr. Rien T. Segers studeerde in Europa en werkte in de Verenigde Staten, in China en Japan. Hij is hoogleraar bedrijfscultuur en directeur van het Center for Japanese Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn nieuwste boek gaat over de toekomst van de Nederlandse economie Nederland na de crisis (Balans, 2009).

Dr. Frank Jan de Graaf is lector International Business aan de Hanzehogeschool Groningen.

Deze Hanze Lezing is georganiseerd i.s.m. HSE Faktor, de studievereniging voor studenten bedrijfseconomie en financial services management van de Hanzehogeschool.

 

Interessante links
Opiniebijdragen Rien T. Segers:
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/2009/opinie09_43

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/opinie/2009/009_09?lang=nl

Also in this series

Hanze Lecture
Frank Quix
English

The downfall in the retail sector seems to be unstoppable. The internet is often mentioned as the major disrupting factor. But, is this really the case?

See also

Sven Gins
Terug naar de Middeleeuwen?
Nederlands

Kunnen we dieren verantwoordelijk houden en straffen voor hun daden? Deze vraag speelt de laatste jaren geregeld in rechtbanken en het publieke debat.