Skip to main content

Erno Eskens: DIERENRECHTEN

Dirk Boon, Hans Harbers

Veel Nederlanders zijn erg begaan met het lot van dieren. We hebben - als enige democratie ter wereld - een partij voor de dieren en ook te onzent steekt het radicale dierenactivisme de kop op.

Regelmatig bericht de krant over bevrijde nertsen of geïntimideerde veehouders.
Met de dieren zelf gaat het ondertussen steeds slechter, zo lijkt het wel. Het leefgebied van veel wilde dieren kalft af, het aantal gebruikte proefdieren stijgt en in de Nederlandse veehouderij is vooral efficiency heel belangrijk.
Volgens filosoof Erno Eskens is het zinvol aan dieren rechten toe te kennen. Via dierenrechten kan het lot van het dier verbeterd, ook al ontberen ze de spreekvaardigheid om die rechten op te eisen. Hij wijst op de gestage uitbreiding van de kring van wezens met rechten. Vroeger deden alleen rijke, witte mannen ertoe. Nu hebben vrouwen, armen, zwarten en zelfs kinderen rechten. Het toekennen van rechten aan dieren is simpelweg de volgende stap – niet principieel anders dan vorige stappen.
Bovendien vloeien veel mensenrechten voort uit het feit dat de mens een lichaam heeft en dus pijn kan lijden en vreugde kan beleven. Wat is er dan logischer om ook dieren – immers ook belichaamde wezens met pijn en vreugde – dezelfde rechten toe te kennen? Of is dat een te snelle conclusie? Is het denken in termen van rechten wel geschikt voor dieren? Wat voegen dierenrechten toe aan het bij wet geregelde welzijn voor dieren? En over welke dieren heben we het eigenlijk?

Erno Eskens is filosoof en schrijver van het boek Democratie voor dieren. Hij is uitgever en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. DwarsDiep nodigde twee recensenten uit voor een kritische recensie: Dirk Boon, advocaat en voormalig hoogleraar Dier en Recht in Utrecht en filosoof Hans Harbers, in de stad ook bekend als vaste voorzitter van DwarsDiep. Deze keer leidt RUG-bioloog Menno Gerkema het gesprek.

Dwarse Boeken is een reeks debatbijeenkomsten van debatcentrum DwarsDiep. Naar aanleiding van recente boekpublicaties door opiniërende publicisten, wetenschappers of politici wil DwarsDiep minstens vier keer per jaar een discussiebijeenkomst op touw zetten waarin de schrijver wordt geconfronteerd met critici en een kritisch publiek. Dwarse boeken is een coproductie met de Openbare Bibliotheek Groningen. Beide instellingen gaan op in het Groninger Forum.


 

Also in this series

See also

Maaike Meijers
Nederlands

In M. Vasalis. Een biografie ontvouwt zich een uniek vrouwenleven in de twintigste eeuw. De dichter M.