Overslaan en naar de inhoud gaan
Placeholder
In serie
Nederlands

Groningen aan zee

Zin en onzin van klimaatbeleid
Bas Eickhout, Harro Meijer, Donald Pols, Theo Richel

Er is iets mis met ons klimaat. Het wordt steeds natter en warmer, de poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt en een vloedgolf dreigt. Skiën kan straks niet meer omdat er niet genoeg sneeuw valt, naar een Elfstedentocht kunnen we fluiten en, wat erger is, als we onze dijken niet verhogen komen grote delen van Nederland blank te staan. De toekomstscenario’s en milieuwaarschuwingen liegen er niet om, maar hoe realistisch zijn ze? En als ze kloppen, hoe kunnen we het tij dan keren?
Hoe politiek te handelen in een situatie waarin zelfs de feiten omstreden zijn? Koerst de politiek maar het beste op het kompas van Al Gore - omdat hij gelijk heeft of uit voorzorg omdat hij misschien gelijk zou kunnen hebben? Of moeten we eerst het geheim van de wel erg warme januarimaand helemaal doorgronden voor we actie ondernemen?

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn er sterke aanwijzingen dat het klimaat verandert door menselijke invloeden. Een mondiale terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen is nodig. Maar, moet ook de WRR erkennen, de onzekerheden over de omvang en richting van de klimaateffecten zijn groot en dat bemoeilijkt een effectief beleid en jaagt de kosten op. Er is dus een mix van maatregelen nodig, met het oog op diverse mogelijke scenario’s, waarover ook nog eens mondiale overeenstemming nodig is.
Dat klinkt niet meteen hoopvol. En dan zijn er ook nog de sceptici die stellen dat de invloed van de mens op het klimaat te verwaarlozen is en dat internationale verdragen à la Kyoto pure geldverspilling zijn. Het gaat om grote natuurlijke cycli, waar niets tegen valt te doen en waarmee we moeten leren leven. The Unconvenient Truth van Al Gore is volgens hen een Unconvenient Fantasy.

Hoe hard zijn de cijfers over klimaatverandering en de invloed van de mens? Is de wetenschappelijke wereld werkelijk ingrijpend verdeeld of wil een effectieve lobby van sceptici ons dat slechts doen geloven? En valt er op basis van onzekere toekomstscenario’s een effectief beleid te voeren?

Over de zin en onzin van klimaatbeleid discussiëren onder leiding van RUG-filosoof Hans Harbers:
Bas Eickhout, senior beleidsmedewerker klimaatbeleid bij het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP)
Harro Meijer, hoogleraar isotopenfysica aan de RUG
Donald Pols, campagneleider Energie en Klimaat van Milieudefensie
Theo Richel, wetenschapsjournalist en woordvoerder van de Groene Rekenkamer

Gastcolumnist Frank den Hollander geeft zijn dwarse kijk op het klimaatbeleid.

Dit debat wordt georganiseerd door DwarsDiep - Politiek en Cultureel debatcentrum, een samenwerkingsverband van Studium Generale Groningen, USVA, de Faculteit Wijsbegeerte, de Openbare Bibliotheek en het Centre for Development Studieds van de RUG.


Vertoning film
An Inconvenient Truth
scheiding-lezing
Datum: Woensdag 14 februari 2007
scheiding-lezing
In de film An Inconvenient Truth waarschuwt Al Gore voor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. De documentaire wordt vertoond voor studenten van het vak Milieugeschiedenis maar is ook voor anderen vrij toegankelijk. RUG-hoogleraar milieukunde Ton Schoot Uiterkamp leidt de film in.

Ook in deze serie

Placeholder
Paul Ulenbelt, Marc Heemskerk, Jaap Borg
Wanneer gaan we met pensioen?
Nederlands

Als de voortekenen niet bedriegen, gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67. Tenminste, dat geldt voor de jonkies onder ons. Erg?

Placeholder
Marc Chavannes, Jaap de Wilde
Democratie, besluiteloosheid en uitstelgedrag
Nederlands

Tijdens de algemene politieke beschouwingen kreeg PM Balkenende - die kampte met een vormcrisis - vooral voor de voeten geworpen dat zijn kabinet met belangrijke beslissingen ve

Zie ook

Diederik Roest
Van oerknal naar snaartheorie
Nederlands

Waarom geloven we in een oerknal, hoe kunnen we er iets over te weten komen, en wat leert dit ons over de snaartheorie? 

Kenniscafé Groningen
Franjo Weissing, Ralf Cox en Bernard Nijstad
Nederlands

Samenwerken, we kennen het allemaal met wisselende succeservaringen. Toch zijn we als sociale soort zo succesvol door ons vermogen samen te werken en te leren van anderen.